Nume
Email
Categoria din care vrei sa primesti
economic
Nu uitați, 27 martie este ultima zi pentru declararea și plata impozitului pe profit!

Nu uitați, 27 martie este ultima zi pentru declararea și plata impozitului pe profit!(745)

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii că 27 martie 2017 este termenul limită pentru depunerea formularului 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi de plată a impozitului pe profit pentru anul 2016.

Completare formular 101
Formularul 101 utilizat pentru declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2016 este cel prevăzut în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3386 din 2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 “Decont privind accizele”, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 950 din 25 noiembrie 2016.

La completarea formularului se au în vedere prevederile Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi deciziile Comisiei fiscale centrale constituite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice.

Rectificare formular 101
În cazul în care plătitorul corectează declaraţia depusă, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind “X” în spaţiul special prevăzut în acest scop.
Declarația nu poate fi depusă și nu poate fi corectată după anularea rezervei verificării ulterioare, cu excepțiile prevăzute la art.105 alin. (6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

În situația în care contribuabilul/plătitorul depune declarația după anularea rezervei verificării ulterioare, se bifează rubrica “Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare” și se completează temeiul legal pentru depunerea declarației, în rubrica prevăzută în acest scop.

Depunere formular 101
Declaraţia se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de către contribuabil.
Declaraţia privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistenţă care poate fi descărcat de pe site-ul ANAF, www.anaf.ro, la secţiunea Servicii online→Declaraţii electronice→Descărcare declaraţii.

Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, accesând adresa de internet www.e-guvernare.ro – Depunere declaraţii.

Informaţii privind depunerea on-line a declaraţiilor fiscale de către persoanele juridice se găsesc pe site-ul ANAF, www.anaf.ro, la secţiunea Servicii online→Declaraţii electronice→Informaţii depunere declaraţii persoane juridice.

Adauga un comentariu

Aboneaza-ma la comentarii

Editorial

PNL SE IMPLICĂ ÎN AFLAREA ADEVĂRULUI DESPRE 10 AUGUST 2018 ȘI PEDEPSIREA VINOVAȚILOR!
scris de Lucian Cristea
Ca un făcut, la români, se adună parcă numai suferințe! Nici nu s-au vindecat vechile răni, că au și apărut altele! Mai mari,(...)
citeste mai mult

Cele mai noi

Cele mai recente comentarii