Nume
Email
Categoria din care vrei sa primesti
economic
De astăzi, A.P.I.A. decontează motorina !

De astăzi, A.P.I.A. decontează motorina !(4491)

AGENȚIA de PLĂȚI și INTERVENȚIE pentru AGRICULTURĂ (A.P.I.A.) informează că de ASTĂZI, marți - 11 aprilie, a început să efectueze plățile pentru cantitatea de motorină utilizată în agricultură pentru trimestrul IV 2016, în sumă totală de 78.151.029 lei, urmând ca cei 8.836 beneficiari să își primească banii în cont până la sfărșitul săptămânii !

De asemenea, sunt anunțați potenţialii beneficiari că, până la data de 02.05.2017 inclusiv, se depun cererile de plată a ajutorului pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 ianuarie - 31 martie 2017 (trim. I al anului 2017).

Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare pentru anul 2017 depun cererile de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare, privind cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în trimestrul respectiv, precum şi documentele prevăzute de Ordinul M.A.D.R. (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale) nr. 1727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

În perioada 2017 - 2020, diferenţa dintre rata accizei - standard, calculată prin actualizarea nivelului prevăzut în coloana 4 din anexa nr. 1 la titlul VIII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 227/2015, cu completările ulterioare, potrivit art. 342 alin. (2) - (4) din acelaşi act normativ, şi rata accizei - reduse prevăzută la alin. (2), se acordă ca "ajutor-de-stat", sub formă de rambursare.
Valoarea accizei pentru anul 2017 este de 1,4185 lei/litru.

1. Pentru sectorul VEGETAL, cererile de plată se depun însoţite de următoarele documente:
a) Situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină achiziţionate şi utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 din ordin;
b) Documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;
c) Copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;
d) Copie a documentelor de identitate şi/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare;
e) Adeverinţă în original de la Registrul agricol, cu suprafeţele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare;
f) Adeverinţă în original de la Direcţia pentru agricultură judeţeană, pentru suprafeţele plantate cu vie nobilă, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare.

2. Pentru sectorul ZOOTEHNIC, cererile de plată se depun însoţite de următoarele documente:
a) Situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină achiziţionate şi utilizate aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorului de stat prin rambursare;
b) Copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;
c) Situaţia privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar şi vizată de medical împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 10;
d) Copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;
e) Copie a documentelor de identitate şi/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare.

3. Pentru sectorul ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE, cererile de plată se depun însoţite de următoarele documente:
a) Situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină achiziţionate, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorului de stat prin rambursare;
b) Copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;
c) Situaţia centralizatoare a cantităţilor de apă pentru irigaţii, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.11 din ordin;
d) Copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar;
e) Situaţia suprafeţelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicit ajutorul de stat;
f) Copie a documentelor de identitate şi/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare.

Cererile de plată pot fi depuse de administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

Adauga un comentariu

Aboneaza-ma la comentarii

Editorial

PNL SE IMPLICĂ ÎN AFLAREA ADEVĂRULUI DESPRE 10 AUGUST 2018 ȘI PEDEPSIREA VINOVAȚILOR!
scris de Lucian Cristea
Ca un făcut, la români, se adună parcă numai suferințe! Nici nu s-au vindecat vechile răni, că au și apărut altele! Mai mari,(...)
citeste mai mult

Cele mai noi

Cele mai recente comentarii