Nume
Email
Categoria din care vrei sa primesti
social
PROIECT: ORDINE  DE  ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 18 aprilie 2019, ora 17.00

PROIECT: ORDINE DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 18 aprilie 2019, ora 17.00(1652)

 

I . PROIECTE DE HOTǍRÂRI  privind :

1.  Aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Medgidia, pentru anul 2019
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

2.  Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2019
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

3.  Aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv „Medgidia”, pentru anul 2019
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

4.  Aprobare P.U.Z. Fabrica de amidon, instalații aferente, clădiri de birouri administrative și împrejmuire
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

5.  Aprobarea documentației aferente serviciului de capturare, transport, adăpostire și alte operațiuni sanitar veterinare pentru câinii fără stăpân de pe raza municipiului Medgidia
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

6. Aprobarea acordului de parteneriat între UAT Medgidia și CRH Ciment (Romania) S.A.
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

7.  Acordul Consiliului Local al Municipiului Medgidia pentru susținerea proiectului „Sprijin pentru funcționarea GAL Urban Medgidia pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Zonelor Urbane Marginalizate din Municipiul Medgidia”
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

8.  Numirea unui membru în Consiliul Director al Clubului Sportiv „Medgidia”
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

9.  Reglementarea situației juridice a imobilului teren în suprafață de 1698,91 mp situat în Medgidia, str.Silozului, nr.103B, județ Constanta
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

10. Aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil teren în suprafață de 6128 mp având număr cadastral 108794, situat în intravilanul Municipiului Medgidia, județ Constanța
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

11. Aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil teren intravilan în suprafață de 4708 mp având număr cadastral 108795, situat în Municipiului Medgidia, județ Constanța;
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

12. Numirea administratorului special al debitoarei S.C.Apollo Ecoterm SRL și stabilirea remunerației acestuia
Initiator:Viceprimar, Luminita Vladescu

13. Aprobarea delegării gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat referitoare la activităţile de amenajare şi întreţinere spaţii verzi, precum şi reabilitare, întreţinere şi reparaţii drumuri din municipiul Medgidia, județ Constanta către S.C.APOLLO ECOTERM S.R.L.
Initiator:Viceprimar, Luminita Vladescu

14. Stabilirea taxelor și impozitelor locale, pentru anul 2020
Initiator:Consilier Local, Marian Butnaru

15. Aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Medgidia
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

16. Acordarea unor stimulente lunare pentru salariații din cadrul Spitalului Municipal Medgidia pentru anul 2019
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

II Diverse

Adauga un comentariu

Aboneaza-ma la comentarii

Editorial

EXTRĂDAREA LUI MAZĂRE: SPORT EXTREM
scris de Lucian Cristea
Coincidența face ca unii dintre fugarii patriei să se potrivească de minune cu zona și profilul țărilor unde încearcă să obțină (...)
citeste mai mult

Cele mai recente comentarii