Nume
Email
Categoria din care vrei sa primesti
social
P R O I E C T

P R O I E C T(1141)

ORDINE DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia
din data de 29 mai 2019, ora 1700
 

 

I . PROIECTE DE HOTǍRÂRI privind :

1. Modificarea si completarea HCL nr.1/25.06.2016
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
2. Validarea mandatului de consilier local al primului supleant înscris pe lista Partidului National Liberal
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
3. Aprobarea numărului maxim de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav din municipiul Medgidia, pentru anul
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
4. Actualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei “Construire blocuri locuinte sociale Dezrobirii 6 imobile cu regim de inaltime P+2E si lucrari tehnico edilitare aferente”
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
5. Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei “Modernizare strada Cocorilor, tronsoanele 1 si 2, Municipiul Medgidia, judetul Constanta”
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
6. Reactualizarea documentaţiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru Etapa 2 a proiectului „Modernizarea, extinderea şi optimizarea consumului energetic - sistem de iluminat public in Municipiul Medgidia”
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
7. Aprobarea contului anual de executie a bugetului propriu al municipiului Medgidia, precum şi al bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subventii, precum şi a situaţiilor financiare inclusiv anexele la acestea, pe anul 2018
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
8. Aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a celor construite din fond locativ de stat, din municipiul Medgidia, judet Constanta in anul 2019
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
9. Aprobarea iniţierii procedurii de vânzare, în condiţiile art.123 alin.(3) şi (4) din Legea nr.215/2001 a imobilului teren intravilan in suprafata de 294 mp, lot 41 proprietate privată a municipiului Medgidia, identificat cadastral sub nr.103590 (nr.cadastral vechi 12509)
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
10. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului public comunitar local de evidenta al persoanelor Medgidia
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
11. Stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2020, aplicabile la nivelul Municipiului Medgidia
Initiator:Consilier local, Marian Butnaru
12. Aprobarea proiectului „Modernizarea sistemului de iluminat public pe raza UAT Medgidia” si asigurarea surselor de finantare
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
13. Reactualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investitii ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei nr.11 din municipiul Medgidia, judetul Constanta”-faza PT
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
14. Reactualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investitie ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei Piticot din Municipiul Medgidia, judetul Constanta”-faza PT
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
15. Reactualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investitie ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradiniței Lucian Grigorescu” din Municipiul Medgidia, judetul Constanța” ”-faza PT
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
16. Aprobarea proiectului “Construire ansamblu de locuinte socialesi modernizare strada Cocorilor in Municipiul Medgidia, judetul Constanta” si asigurarea surselor de finantare”-faza PT
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

II .Diverse

Adauga un comentariu

Aboneaza-ma la comentarii

Editorial

CUM A RĂMAS NENEA IORGA FĂRĂ PARTENERII SĂI DE CACEALMALE POLITICE!
scris de Lucian Cristea
Deunăzi, un confrate făcea teoria dedublării unor personaje politice de la noi și de pretutindeni. Autorul, el însuși victimă a dedu(...)
citeste mai mult

Cele mai recente comentarii