Nume
Email
Categoria din care vrei sa primesti
social
Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare  din data de 16 decembrie 2019   ora 17.00

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare din data de 16 decembrie 2019 ora 17.00(304)

Proiectul de hotărâre nr. 53 privind privind modificarea HCL Medgidia nr. 44/25.04.2012
inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

Proiectul de hotărâre nr. 55 privind aprobarea repartizării unității locative din municipiul Medgidia, strada Griviției nr. 6 , Județul Constanța, aflată în administrarea DGDPP – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

Proiectul de hotărâre nr. 56 privind aprobarea repartizării unității locative din municipiul Medgidia, strada Plevnei nr. 5 Bloc 3 Tineret, sc B camera 1, Județul Constanța, aflată în administrarea DGDPP – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

Proiectul de hotărâre nr. 57 privind inițierea procedurii de vânzare în condițiile art. 364 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ a imobilului teren proprietate privată a municipiului Medgidia având număr cadastral 101031 – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

Proiectul de hotărâre nr. 58 privind preluarea din domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Constanța în domeniul public al municipiului Medgidia și administrarea Consiliului Local Medgidia a imobilului teren liber de construcții-extravilan în suprafață de 12,22 ha-tronson III identificat cu număr cadastral 104 974 și Carte Funciară nr. 104974 – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

Proiectul de hotărâre nr. 59 privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul subsecvent de servicii nr. 187/04.10.2019 aferent acordului cadru de prestări servicii nr. 195/03.10.2017- inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

Proiectul de hotarare nr. 60 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, pe anul 2019- initiator, Primarul Municipiului Medgidia;

Proiectul de hotărâre nr. 61 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia pe anul 2019 - inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

Proiectul de hotărâre nr. 62 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Medgidia, pe anul 2019 - inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

Proiectul de hotarare nr. 63 privind stabilirea indemnizaţiei lunare pentru consilierii locali din cadrul Consiliului local al Municipiului Medgidia, județul Constanţa, începând cu 01 decembrie 2019 - inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

Diverse: Raport privind stadiul de înscriere a datelor din Registrul Agricol pentru anul 2019


Adauga un comentariu

Aboneaza-ma la comentarii

Editorial

CU INDIFERENȚA, PRIMARUL RADU OMOARĂ TINEREȚEA!
scris de Lucian Cristea
Nu m-am născut în Mangalia! Nici măcar nu locuiesc aici...Nu am afaceri în Mangalia, ceea ce nu este un motiv de mândrie patriotică p(...)
citeste mai mult

Cele mai noi

Cele mai recente comentarii