Nume
Email
Categoria din care vrei sa primesti
administratie locala
Consiliul Județean Constanța este convocat în ședință extraordinară pentru data de 10.08.2022, ora 12,00

Consiliul Județean Constanța este convocat în ședință extraordinară pentru data de 10.08.2022, ora 12,00(177)

Dispoziţia nr. 573
privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă extraordinară
pentru data de 10.08.2022, ora 12,00

Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,
În conformitate cu dispozițiile art.137,178 alin.(2), 179 alin. (1 și 2) lit.b și art. 180 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN:

Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință extraordinară pentru data de 10.08.2022, ora 12,00 şedinţă ce se va desfăşura în sistem videoconferinţă.
Art.2. Proiectul Ordinii de zi este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Proiectul de hotărâre va fi pus la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site-ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;
      Proiectul de hotărâre va fi analizat şi avizat de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa, care se vor desfășura în sistem videoconferință în data de 09.08.2022 și prin utilizarea oricăror mijloace electronice, dată până la care vor fi formulate și amendamentele;
     Se pot formula şi depune amendamente cu privire la acest proiect de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa (secretar@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.
Art.4. Proiectul ce face obiectul ordinii de zi va avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei.
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.
Art.6. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Constanța 05.08.2022

 

                                                                      Contrasemnează:
Președinte,                                              Secretar General al Județului,
Mihai Lupu 
                                                     Nesrin Geafar

 

Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr.573 din 05.08.2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa extraordinară pentru data de 10.08.2022, ora 12,00.


Proiect de hotărâre nr.192/04.08.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit și a indicatorilor tehnico-economici revizuiți aferenți investițiilor propuse în Unitatea Administrativ Teritorială-Județul Constanța în cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța în perioada 2014-2020" și includerea în bugetul de venituri și cheltuieli a cotei de cofinanțare.

 

Iniţiator,   

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa           

Mihai Lupu                                                                                         Contrasemnează:
                                                                                                  Secretar General al Județului,
                                                                                                            Nesrin GeafarConstanța 05.08.2022

 

              Contrasemnează:
Președinte, Secretar General al Județului,
Mihai Lupu Nesrin Geafar

Adauga un comentariu

Aboneaza-ma la comentarii

Editorial

CRIZA DE GAZE
scris de Lucian Cristea
Un pamflet pe zi Fac unii glume pe seama crizei de gaze. Ne spun că avem rezerve substanțiale în conul celor care emană gaze pri(...)
citeste mai mult

Cele mai noi

Cele mai recente comentarii

  • Sprijin pentru persoanele defavorizate: tichete sociale în valoare de 250 lei
  • DEȘI L-A CĂLCAT MAȘINA LIBERALĂ, ȘARPELE PESEDIST CONTINUĂ SĂ TULBURE APELE LA MEDGIDIA!
  • CUM NAIBA DE SE FĂCU UNUL LIBERAL ȘI CELĂLALT PESEDIST?
  • MOARTEA A STINS RIVALITATEA DINTRE DOI COLONEI
  • APEL CĂTRE VERGIL CHIȚAC: FIȚI PRIMAR, NU CĂPRAR!