Nume
Email
Categoria din care vrei sa primesti
administratie locala
Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă extraordinară convocată de îndată
pentru data de 06.10.2022, ora 12,00

Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă extraordinară convocată de îndată
pentru data de 06.10.2022, ora 12,00(137)

Dispoziţia nr. 659
privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă extraordinară convocată de îndată
pentru data de 06.10.2022, ora 12,00

 

  Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,
În conformitate cu dispozițiile art.178 alin.(2) și art.179 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN:

Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință extraordinară convocată de îndată pentru data de 06.10.2022, ora 12,00 şedinţă ce se va desfăşura în sistem videoconferinţă.

Art.2. Proiectul Ordinii de zi este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site-ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;
    - Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa;
    - Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa (secretar@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.

Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei.

Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.

Art.6. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Constanța 05.10.2022

                                                                                      Contrasemnează:
Președinte,                                                              Secretar General al Județului,
Mihai Lupu                                                                           Nesrin Geafar


 

Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr.659 din 05.10.2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa extraordinară convocată de îndată pentru data de 06.10.2022, ora 12,00.

 


1. Proiect de hotărâre nr.263/05.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenți proiectului,,Reabilitarea și modernizarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Maria Montessori Constanța”.
        Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

2. Proiect de hotărâre nr. 264/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Reabilitarea și modernizarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Maria Montessori Constanța”, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, aferent Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice și a cheltuielilor acestuia.
        Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 

                                                                                            Contrasemnează:
Președinte,                                                                     Secretar General al Județului,
Mihai Lupu                                                                                  Nesrin Geafar

Adauga un comentariu

Aboneaza-ma la comentarii

Editorial

DE CACAO...
scris de Lucian Cristea
Ne-am obișnuit cu politicienii care se fac frecvent de cacao, aceasta fiimd specialitatea lor de bază. Există o tradiție în acest sens(...)
citeste mai mult

Cele mai noi

Cele mai recente comentarii

  • Sprijin pentru persoanele defavorizate: tichete sociale în valoare de 250 lei
  • DEȘI L-A CĂLCAT MAȘINA LIBERALĂ, ȘARPELE PESEDIST CONTINUĂ SĂ TULBURE APELE LA MEDGIDIA!
  • CUM NAIBA DE SE FĂCU UNUL LIBERAL ȘI CELĂLALT PESEDIST?
  • MOARTEA A STINS RIVALITATEA DINTRE DOI COLONEI
  • APEL CĂTRE VERGIL CHIȚAC: FIȚI PRIMAR, NU CĂPRAR!