Nume
Email
Categoria din care vrei sa primesti
politica
Marți, în ședința Consiliului Local, se vor completa demersurile pentru predarea CAZINOULUI către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu scopul CONSOLIDĂRII și RESTAURĂRII acestuia !

Marți, în ședința Consiliului Local, se vor completa demersurile pentru predarea CAZINOULUI către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu scopul CONSOLIDĂRII și RESTAURĂRII acestuia !(1290)


În ședința ordinară de marți - 31 ianuarie 2017 (începând cu ora 11.00), CONSILIUL LOCAL al Municipiului CONSTANȚA va lua în discuție, printre altele, în vederea emiterii unei Hotarâri, si proiectul privind completarea H.C.L. nr. 277/2014, privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., a imobilului (teren și construcție) "CAZINO Constanța", cu scopul CONSOLIDĂRII și RESTAURĂRII acestuia !

" CONSILIUL LOCAL al Municipiului CONSTANȚA - Convocator (25 ianuarie 2017):

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul Local al municipiului CONSTANȚA, în şedinţă ordinară, mar'i - 31 ianuarie 2017, ora 11.00, în sala “Remus Opreanu”, a "Palatului Administrativ" Constanţa, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al municipiului Constanța, din data de 28.12.2016.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016.
(Iniţiator: primar Decebal Făgădău)

3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 245/2015 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2015-2016, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.
(Iniţiator: primar Decebal Făgădău)

4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 73/2016 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2015-2016, pentru elevii din învățămîntul preuniversitar de stat.
(Iniţiator: primar Decebal Făgădău)

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 1A la H.C.L. nr. 72/2016 privind majorarea tarifului social pentru pensionari și persoane peste 60 de ani care nu realizează venituri.
(Iniţiator: primar Decebal Făgădău)

6. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada iulie-decembrie 2016.
(Iniţiator: primar Decebal Făgădău)

7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 11/30.01.2007 privind aprobarea închirierii unor spații aferente cluburilor pentru persoane vârstnice.
(Iniţiator: primar Decebal Făgădău)

8. Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local (S.P.I.T.V.B.L.).
(Iniţiator: primar Decebal Făgădău)

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal local.
(Iniţiator: primar Decebal Făgădău)

10. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 278/30.09.2016 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Universitar (C.D.U.) "Neptun" - Constanța, în anul competițional 2016 - 2017.
(Iniţiator: primar Decebal Făgădău)

11. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv (C.S.) “Farul” - Constanța, care au obținut performanțe deosebite la competiția internațională “Campionatul European de tineret-haltere / Eilat, Israel”.
(Iniţiator: primar Decebal Făgădău)

12. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii Diana, în strada Prof. GHEORGHE DUMITRAȘCU.
(Iniţiator: primar Decebal Făgădău)

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de Acțiune privind Energia Durabilă al municipiului Constanța (P.A.E.D.).
(Iniţiator: primar Decebal Făgădău)

14. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiului Constanța.
(Iniţiator: primar Decebal Făgădău)

15. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 12/2016 pentru aprobarea normativelor privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele ce deservesc Primăria municipiului Constanța.
(Iniţiator: primar Decebal Făgădău)

16. Proiect de hotărâre pentru închirierea unui număr de două (2) spații administrative pentru desfașurarea activității unor compartimente din cadrul Primăriei municipiului Constanța.
(Iniţiator: primar Decebal Făgădău)

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - Extindere imobil C2 - Spațiu comercial, stațiunea Mamaia, zona Casino Sud - Teatrul de Vară, investiție realizată de către S.C. Sevda Impex S.R.L.
(Iniţiator: primar Decebal Făgădău)

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu-construire locuință individuală D+P+1E, str. Tabla Buții, nr. 70, investitori Radu Ionuț și Radu Florentina.
(Iniţiator: primar Decebal Făgădău)

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru zona delimitată de str. Călărași, str. Mihai Viteazul, str. Călugăreni și str. Ștefan Mihăileanu, investitor Epure Elena.
(Iniţiator: primar Decebal Făgădău)

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru zona delimitată de str. Industriei Mici, incinta "Kaufland", bd. 1 Decembrie 1918 și str. Ardealului, inițiator S.C. "DOBROGEA Grup" S.A.
(Iniţiator: primar Decebal Făgădău)

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru zona delimitată de str. Corbului (Nord-Est), str. I.L. Caragiale (Nord-Vest) și cimitirul turcesc(Sud-Sud-Vest), inițiator S.C. "Euro House Construct" S.R.L.
(Iniţiator: primar Decebal Făgădău)

22. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța a unei suprafețe de teren, în vederea creării unei căi de acces pentru imobilul situat în str. B.P. Hașdeu, nr. 71.
(Iniţiator: primar Decebal Făgădău)

23. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța.
(Iniţiator: primar Decebal Făgădău)

24. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea S.C. "ENEL Distribuție Dobrogea" S.A., asupra unui teren situat în municipiul Constanța, str. Traian, fără nr., vis-a-vis de Judecătoria Constanța, pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public.
(Iniţiator: primar Decebal Făgădău)

25. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Manea Constantin, "revoluționar", a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci, în baza Legii nr. 341/2004.
(Iniţiator: primar Decebal Făgădău)

26. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Bolea Costică, "revoluționar", a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci, în baza Legii nr. 341/2004.
(Iniţiator: primar Decebal Făgădău)

27. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului.
(Iniţiator: primar Decebal Făgădău)

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al municipiului Constanța aflate în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat.
(Iniţiator: primar Decebal Făgădău)

29. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 277/2014 referitoare la predarea, către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., a imobilului (teren și construcție) "CAZINO Constanța", în vederea CONSOLIDĂRII și RESTAURĂRII acestuia.
(Iniţiator: primar Decebal Făgădău)

30. Proiect de hotărâre privind organizarea Consiliului de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța.
(Iniţiator: primar Decebal Făgădău)

31. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol între municipiul Constanța, S.C. "Maundier Fides" S.R.L. și S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța, în vederea realizării obietivului "Amenajare acces incinta clădirii comerciale, prin realizarea unui sens giratoriu din Șoseaua Mangaliei, cartierul Faleză-Sud, zona Pod "Dorally Mall".
(Iniţiator: primar Decebal Făgădău)

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar, din municipiul Constanţa, pentru anul şcolar 2017-2018.
(Iniţiator: primar Decebal Făgădău)

33. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
(Iniţiator: primar Decebal Făgădău)

25 ianuarie 2017
Primar,
DECEBAL TRAIAN FĂGĂDĂU " 

Adauga un comentariu

Aboneaza-ma la comentarii

Editorial

PUNCT ȘI DE MEDITAT
scris de Pompiliu Comşa
Nu există nicio dovadă că întâmplările violente de miercuri de la Parlament reprezintă un montaj comun al AUR, PSD și PNL, dar unel(...)
citeste mai mult

Cele mai noi

Cele mai recente comentarii