Nume
Email
Categoria din care vrei sa primesti
social
ORDINE  DE  ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 18 februarie 2020, orele 17.00

ORDINE DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 18 februarie 2020, orele 17.00(831)

Proiectul ordinii de zi - Anexă la Dispoziția nr. 164/12.02.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia în ședință ordinară pentru data de 18 februarie 2020 ora 17 00


- Proiectul de hotărâre nr. 12 privind aprobarea modificării poziției nr. 115 a Anexei nr. 3 la procesul-verbal de inventariere nr. 1466/12.03.2013 aprobat prin HCL nr. 31/2013- inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A, B

- Proiectul de hotărâre nr. 13 privind aprobarea modificării poziției nr. 269 a Anexei nr. 3 la procesul-verbal de inventariere nr. 1466/12.03.2013 aprobat prin HCL nr. 31/2013- inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A, B

- Proiectul de hotărâre nr. 14 privind aprobarea formulării unei solicitari de preluare a unui bun din domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Constanța în domeniul public al municipiului Medgidia și admnistrarea Consiliului Local Medgidia- inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A, B

- Proiectul de hotărâre nr. 15 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra terenului în suprafață de 1188 mp situat în Medgidia, str. Viilor nr. 22+22A, identificat cadastral cu nr. 108271, înscris în carte funciară 108271, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în favoarea Bisericii Penticostale Betleem, în vederea construirii unui centru social și a unei case de rugăciuni- inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A, B, C

- Proiectul de hotărâre nr. 16 privind modificarea statului de funcții al Clubului Sportiv Medgidia- inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia C

- Proiectul de hotarare nr. 17 privind modificarea Anexei 2 la HCL 100/2019 privind aprobarea Structurii Organizatorice și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului- initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia C

- Proiectul de hotărâre nr. 18 privind aprobarea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor tip A.N.L. în municipiul Medgidia în anul 2020- inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia D

- Proiectul de hotărâre nr. 19 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia pentru anul 2020- inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A

- Proiectul de hotărâre nr. 20 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Medgidia pentru anul 2020- inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A

- Proiectul de hotărâre nr. 21 privind acordarea unu ajutor financiar tânărului Barbu Lucian- inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A, C, D

 

PRIMAR,
VALENTIN VRABIE


Redactat Secretar general municipiu,
Jr. Nesrin Geafar
 

Adauga un comentariu

Aboneaza-ma la comentarii

Editorial

PUNCT ȘI DE MEDITAT
scris de Pompiliu Comşa
Nu există nicio dovadă că întâmplările violente de miercuri de la Parlament reprezintă un montaj comun al AUR, PSD și PNL, dar unel(...)
citeste mai mult

Cele mai recente comentarii