Nume
Email
Categoria din care vrei sa primesti
dosarele timpul

Concurs cu dedicație la Garda de Coastă?(3723)

Pe 12 februarie va avea loc un concurs pentru ocuparea funcției de director adjunct al Gărzii de Coastă.

Din informațiile pe surse obținute de Ziarul Timpul, până ieri, când a expirat termenul de depunere a dosarelor, și-au exprimat intenția de a participa la concurs trei persoane. Aceleași surse susțin că cel care este considerat favorit și care va câștiga este Iulian Albăceanu, director adjunct al Gărzii de Coastă Tulcea. Dacă este sau nu așa, vom vedea pe 12 februarie. 

Surse neoficiale vorbesc despre presiuni făcute de o parte din candidați pentru a se asigura că vor câștiga concursul și chiar și despre o serie de lucruri mai puțin ortodoxe, care implică dispariții de documente importante. Persoanele implicate în acest caz se tem să vorbească deschis despre ceea ce se întâmplă.

Precizăm că participanții la concurs sunt recrutați din resurse interne ale Gărzii de Coastă.

În toamna anului trecut, Ziarul Timpul relata, din informații din surse sigure, dar încă neconfirmate, că Poliția de Frontieră a trimis o barjă și personal pentru a păzi o proprietate privată din Delta Dunării. Este vorba despre o proprietate care ar aparține, prin interpuși, unui important lider PSD. Oamenii din zona Răducu, așa cum este ea cunoscută, spun că polițiștii asigură non-stop paza obiectivului. Reporterii Ziarului Timpului au vizitat zona și au reușit să facă și înregistrări video ale zonei cu pricina, în care se văd atât barja, cât și clădirile aferent.

Sursele Ziarului Timpul spuneau că implicat ar fi adjunctul Gărzii de Coastă, Iulian Albăceanu, și că o comisie de control a ministerului urma să investigheze cazul – o comisie care dorea mușamalizarea problemei. Din câte am aflat, comisia nu a găsit nicio neregulă.

Iată mai jos datele concursului pentru ocuparea funcţiei de director adjunct al GĂRZII de COASTĂ:

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Geniului, nr. 42C, sector 6, organizează, CONCURS pentru ocuparea funcţiei de director adjunct al GĂRZII de COASTĂ, cu personal recrutat din sursă internă.
În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:
• să fi absolvit studii universitare de lungă durată/studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare şi studii de masterat sau studii postuniversitare/studii universitare de masterat – ciclul II de studii universitare, în domeniul studiilor necesare exercitării funcţiei sau management;
• să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
• să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
• să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
• să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu pentru poliţişti, respectiv „foarte bun” la aprecierea de serviciu pentru cadrele militare;
• să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.
• să aibă 8 ani vechime în muncă din care 5 ani în M.A.I.
• să aibă gradul profesional minim subcomisar de poliţie
Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în data de 12.02.2015, ora 10.00 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale. Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat "admis" candidatul care obţine nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin nota 7,00.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat "admis" candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs este declarat "admis" candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul probei de concurs se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
Înscrierile la concurs se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră - Direcţia Resurse Umane - Serviciul Personal, Coordonare Structuri de Resurse Umane şi Metodologie, pe bază de raport, depus până la data de 29.01.2015, ora 16.00.
Dosarul de recrutare în vederea participării la concurs va conţine documentele prevăzute la art. 36 alin. (1) şi (3) din Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului nr. 665/2008 şi va fi depus la Direcţia Resurse Umane - Serviciul Personal, Coordonare Structuri de Resurse Umane şi Metodologie, până în data de 05.02.2015, astfel:
a) cererea de înscriere şi CV;
b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;
d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
e) adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ, eliberată de medicul de unitate;
f) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
g) adeverinţă eliberată de unitatea din care face parte candidatul, din care să rezulte următoarele:
• nu este sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi nu este pus la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
• nu se află sub incidenţa unei hotărâri judecătoreşti referitoare la interdicţia exercitării profesiei de poliţist;
• a obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Bine" la evaluarea de serviciu pentru poliţişti, respectiv „foarte bun” la aprecierea de serviciu pentru cadrele militare;
• are 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.
• are 8 ani vechime în muncă din care 5 ani în M.A.I.
• are autorizaţie de acces la informaţii clasificate
Relaţii privind participarea la concurs pot fi obţinute la telefon 021.316.25.98, interior19341 sau 19324.

T E M A T I C A Ş I B I B L I O G R A F I A

1. MANAGEMENT
- Funcţiile procesului managerial
- Principiile procesului managerial
- Organizarea managerială – postul
- Conducerea subordonaţilor – Managerul lider şi stilul de conducere
- Controlul managerial – Principiile şi atributele controlului organizaţional
- Motivaţia şi evaluarea performanţelor – Motivarea în organizaţia Poliţiei. Calităţi şi trăsături ale şefului necesare evaluării performanţelor
- Comunicarea în activitatea managerială – Specificul comunicării manageriale
- Managementul instruirii: formarea şi perfecţionarea profesională – Metode de
pregătire profesională a angajaţilor
2. PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
- Organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
- Statutul poliţistului. Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi. Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni.
- Atribuţiile principale ale şefilor nemijlociţi în domeniul pregătirii continue a personalului Ministerului Afacerilor Interne ;
- Obligaţiile conducătorului unităţii care gestionează informaţii secrete de stat;
- Atribuţiile funcţionarului de securitate;
- Reglementări privind frontiera de stat a României
- Regimul străinilor în România
- Grupul infracţional organizat
- Infracţiuni grave şi infracţiuni cu caracter transnaţional
- Infracţiuni de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism
- Infracţiunea de contrabandă. Contrabanda calificată
- Includerea în programul de protecţie a martorilor
- Organele de cercetare ale poliţiei judiciare
- Libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate
- Regimul juridic al contravenţiilor în România
- Prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberul acces la informaţiile de interes public
- Organizarea şi executarea controalelor. Obiective generale şi specifice ale controalelor
- Regulile de comportament; infracţiunile de corupţie, asimilate faptelor de corupţie şi cele în legătură cu corupţia. Descoperirea şi urmărirea infracţiunilor
- Protecţia informaţiilor secrete de stat şi de serviciu
- Declasificarea şi trecerea informaţiilor clasificate la un nivel inferior de secretizare
- Activitatea de soluţionare a petiţiilor
 

OMD MAMAIA CONSTANTA

Adauga un comentariu

Aboneaza-ma la comentarii

Editorial

Mărirea și prăbușirea lui Florin Cîțu
scris de Radu Vladimirescu
Îl mai țineți minte pe Florin Cîțu, cel care din postura de postac pe Facebook a bifat în doar trei ani de zile funcțiile de ministr(...)
citeste mai mult

Cele mai noi

Cele mai recente comentarii