Nume
Email
Categoria din care vrei sa primesti
dosarele timpul
CULISELE SECURITĂȚII - AUREL PAPARI, președinte Secția  X  - A.O.S.R. (I)

CULISELE SECURITĂȚII - AUREL PAPARI, președinte Secția X - A.O.S.R. (I)
(468)

Puțini știu că mai există o Academie în România, toți membrii și primind multe recompense. Dar să vă prezentăm mediul ştiinţific românesc în care a apărut Academia de Ştiinţe din România.

Descătușând energiile creatoare, Unirea din 1918, precum și politica statului român au permis, în ciuda unor obstrucții și neîmpliniri, o solidarizare a provinciilor și o participare la viața culturală a tuturor cetățenilor, indiferent de etnie, limbă și religie.. Marele chimist Petru Poni în “Amintirile” sale ilustrează plastic situația generată de greutățile care există după 1918 în calea promovării științelor: La 1 iunie 1920, Academia Română a aprobat cererea ştiinţei pure sau aplicate trebuie ascultat după exemplul instituţiilor similare din ţările Europei Occidentale şi transoceanice” – Istoria Academiei Române în date.

Dar mai avem și Academia Oamenilor de Știință din România (1996 – prezent). La primul congres al AOS, organizat cu ocazia aniversării a 40 de ani de la înființarea Asociației Oamenilor de Știință din România, cu tema „Știința la sfârșit de mileniu”, domnul General Prof. univ . dr. Vasile Cândea a propus revenirea instituției la titulatura din 1935-1948, anume aceea de „ACADEMIE”, cu păstrarea și a anumitor elemente din denumirea asociației și astfel titlul a devenit „Academia Oamenilor de Știință din România”, numită în continuarea prescurtății AOSR.Adoptarea denumirii de “Academia Oamenilor de Știință din România (AOSR)” a fost aprobată de adunarea generală AOSR din 22-24 mai 1996, care sa desfășurat în cadrul Primului Congres AOSR la Palatul Parlamentului, în prezența a numeroși membri ai Academiei Române Simion, vicepreședinte al Academiei Române, Marius Sabin Peculea, secretarul general al Academiei Române, NN Constantinescu, fost secretar general al Academiei Române în perioada 1990-1994, Alexandru Balaci, Mihnea Gheorghiu, președintele Secției „Arte, Arhitectură și Caviz Române Academie, Română Audio ,

Academia Oamenilor de Știință din România este continuatorul și unicul legatar al Academiei de Științe din România (1936-1948) și al Asociației Oamenilor de Știință din România, înființată prin HCM nr.1012/30 mai 1956, și care în 1996 și-a schimbat titulatura din Asociația Oamenilor de Știință din România în Academia Oamenilor de Știință din România (Hotărârea judecătorească din 3 octombrie 1996, adoptată de judecătoria sectorului 1 București, Dosar 231/PJ/1996). Academia Oamenilor de Știință din România a funcționat ca ONG până la apariția Legii nr. 31/2007, când a devenit instituție de interes public.

Până acum AOSR a organizat mai multe Congrese. Fiind ales Președinte al Academiei Oamenilor de Știință, dl. general prof. univ. dr. Vasile Cândea, împreună cu membrii Consiliului Director, au evaluat membrii după criterii științifice selective, interne și internaționale. AOSR are în structură 13 secții științifice de specialitate, precum și 9 filiale situate în orașe universitare sau în alte orașe cu potențial științific semnificativ: București – sediul central, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Piatra-Neamț, Târgoviște, Timișoara, Chișinău și una la New York (SUA).AOSR deține o Editură și o Bibliotecă, iar sub egida sa funcționează unități de cercetare științifică, Institutul de Cercetări Avansate Interdisciplinare ”Constantin Angelescu” și Fundația „Scientica”.

AOSR are în componența sa 134 membri titulari, 34 membri de onoare, 82 de membri corespondenți, selectați pe baza criteriilor de vizibilitate științifică și cultural recunoscută internațional. 15 membri AOSR sunt simultan și membri ai Academiei Române. De asemenea, mai cuprinde 97 membri de onoare din străinătate, personalități marcante ale vieții științifice internaționale.

De-a lungul istoriei, ASR a avut în componență 8 laureați, iar AOSR, un laureat al premiului Nobel. Actualul președinte al AOSR este Prof. univ. dr. ing. Adrian BADEA, iar vicepreședinți Prof. univ. dr. ing. Doina BANCIU ș i CS1 dr. Doru-Sabin DELION. Sunt 13 (nr ghinion?) secții științifice , noi propunându-vă – o să vedeți de ce- să ne oprim preț de o anchetă la Secția X – Filosofie, teologie, psihologie și jurnalism . AOSR are o Editură care publică circa 50 de titluri anuale. Sub egida sa funcționează 11 reviste științifice.

Dar să vă explicăm de ce nu am oprit această secție anume. Sunt aici 19 membri titulari, de onoare și corespondenți (printre care nume mai cunoscute - ÎPS Nifon și Teodosie, analistul politic Ion Cristoiu), președinte fiind constănțenul AUREL PAPARI, un personaj, după cum veți vedea, mai mult decât controversat.

Sunt și 10 membri din străinătate, din SUA, între care binecunoscutul Theodor Damian, președintele Filialei New York, Anglia,, Franța (KODRATOFFYVES), Georgia, Germania, Canada și Republica Moldova (Victor Moraru). Sunt personalități de seamă, de la care nu te-ai aștepta la disensiuni, dar o forță majoră există și ea, ne-a fost sesizată de nimeni altul decât bucureșteanul Narcis-Stelian ZĂRNESCU, secretarul științific al secției. Narcis este Profesor universitar doctor, fost expert și consilier parlamentar. Acuzațiile lui, mai mult decât argumentate, se îndreaptă (culmea!) spre chiar președintele secției, AUREL PAPARI.

Medic primar psihiatru, profesor universitar doctor, mai mult chiar, Președinte fondator al Fundației și Rector al Universității constănțene „Andrei Șaguna”. Are câteva domenii de activitate științifică extrem de interesante, dar un caracter infect, după cum veți vedea. Sau citi. De te și miri cum poate un asemenea specimen să zburde în democrația românească, fără ca nimeni să nu-l trimită unde-i este locul celui născut pe 19 octombrie 1947 pe malul mării. A debutat în activitatea didactică în anul 1990. A desfășurat o activitate bogată de cercetare științifică cu caracter fundamental și aplicativ, materializat în realizarea unor lucrări științifice și a unui volum de referință pentru activitatea medicală și didactică, cum eo trilogie de medicină românească, rezultat.al cercetării realizate timp de un deceniu cu reputatul prof.dr. Gh. Badiu.

Spre deosebire, Narcis Zărnescu este scriitor, ziarist, doctor în filologie, doctor în științe economice, profesor expert în diplomație parlamentară și relații internaționale. Acest om cu coloană vertebrală este și membru în editorial board ca redactor șef, printe care la revista ACADEMICA, editată de Academia Română. Este și membru USR, membru UZPR, critic și istoric literar, traducător și a primită onoranta distincție Ordre des Palmes Académiques a Republicii Franceze, în grad de Cavaler , ca semn de recunoaștere a activității sale de universitar cercetător al fenomenului cultural francofon și european.Ultimile lui volum, „Intoducere în doctrinologie” și „A Treatise of Extended Receptology”, ambele apărute la Editura Academiei Române, au avut parte de o critică mai mult decât laudativă.

Pentru aceasta anchetă mărturisesc că am avut la dispoziție peste 3000 de pagini, tot ce se poate aduna despre cazul în sine. Anul trecut, se primește o rugăminte/nvitație la meditație, dar și la vot din partea unei ființe umane care se luptă cu sine și încercarea în permanență să respecte valorile morale și să nu încalce decalogul multimilenar în calitatea membrului AOSR, mai exact de secretar. . științific al Secției X.

De fapt, Narcis Zărnescu aduce la cunoștință o serie de informații concrete care se regăsesc pe site-urile CNSAS. E vorba de fapt că Aurel PAPARI, etnic macedonean, cu tată și socru legionar, după cum recunoaște în fața Curții de Apel, a fost recrutat ca informator și a semnat un angajament cu Securitatea comunistă în 1978, sub numele Petrescu.

De aceea secția a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal a Curții de Apel București a constatat prin Sentința Civilă nr.372/06.02.2014 că acești oameni individuali care fac orice să parvină prin minciună și înșelăciuni repetate că sunt calitatea de colaborator al Securității. Cine vrea să se edifice asupra activității acestuia de victimă permanentă și de turnător fără scrupule poate găsi amănunte în decizia Curții care se întinde pe 13 pagini pe site-ul propriu.

Era o primă palmă pe obrazul AOSR. Nu a fost singura. Profitor al Revoluției din 1989, turnătorul PAPARI pentru trădează foștii stăpâni și se face luptător anticeaușist, dar este desconspirat.. De aceea Președintele României prin Decret Prezidențial nr.66 din data de 1 2021 îi retrage titlul de luptător, conform Monitorului Oficial 22. nr.109 din 1 februarie 2021. Aurel Papari, care figurează la poziția 9 din 16, a făcut poliție politică, în termeni populari și-a turnat timp de șase ani adecvat, dar în ciuda eforturilor depuse nu a reușit să salveze nici comun. , nici dictatură ceaușistă.

Papari a semnat angajamentul cu Securitatea în 7 iulie 1978, pe vremea când era medic psihiatru la Spitalul Municipal Constanța. Papariții și turna colegii medici, conform motivelor judecătorilor Curții de Apel București a documentelor furnizate de CNSAS. Despre unul dintre colegi, Papari a scris că elogiază sistemul de viață capitalist, că are rude în SUA și că sunt de gând să fugă din țară. Securitatea ia ”în grija” lui Papari cuprinzător Secția de psihiatrie de unde furniza informații periodice privind privirea la activitatea unității, cât și la planurile personale ale medicilor care lucrează acolo.

Papari sa scuzat în fața instanței spunând că intelectualii erau oprimați și constrânși să colaboreze cu Securitatea și a cerut respingerea acțiunilor, invocând faptul că este aromân, iar această comunitate era cunoscută de comunitatea drept profund religioasă. Papari mai spune în întâmpinare că a făcut ”tot ce a fost omenește posibil” pentru a proteja interesele colegilor medici și ale pacienților și că a fost obligat să accepte colaborarea cu Securitatea pentru că era ”ginere de legionari”.

Narcis Zărnescu simțind situația de criză a luat legătura cu câțiva colegii să le-a împărtășit cu ironia amară ce se întâmplă în propria „casă”, care să riscă să devină „Cosa Nostra”, aspect de care a luat legătura inclusiv Mitropoltul Teodosie care să aibă fie imediat. de acord să preia funcția de președinte al Secției a Xa, evident cu votul colegilor. Ba chiar a trimis memorii cu aproximativ același conținut către principalele instituții ale statului pentru ai se interzice să conducă o unitate de învățământ superior și chiar să profeseze.

E urgentă o reformă morală mai ales în învățământul superior, pe durată medie și lungă, schimbarea mentalităților, pentru a se confirma măcar în ceasul la 12-lea cuvintele lui Spiru Haret: „Cum arată astăzi școala, așa va fi mâine țara”.

Aurel Papari mai avea și alte belele la activ. Să enumerăm câteva. Candidase la funcția de președinte de secție AOSR nerespectând planul de management, pentru ca mai apoi să conducă dictatorial și discriminatoriu, neorganizând nici o întâlnire de lucru, transmitere invitații și informații unui grup reținut selectat după interesele personale. De aceea generalul Bădescu sau Theodor Damian, profesorii Dănișor, Dura, Golu, Excelența Sa Constantin Vlad, dar și profesorii Roșca, Ivan, Șoitu, eminescologul Nicolae Georgescu erau ținuți în umbră de acest personaj malefic.

Cele două conferințe organizate au avut ca invitații principale numai angajați sau colaboratori ai universității pe care o păstorește pe malul mării, nefiind invitați fără vreo jenă nici măcar cei doi înalți ierarhi. Nimeni nu a comentat, moda fiind preluată după cea a Rusiei care și-a anexat Crimeea fără ca nimeni să crâcnească. Făcând o glumă amară și tăcerea este o formă de protest, ca și greva foamei, dar până când?

Erau motive serioase ca Secția X să-i retragă imberbului profesorului Papari sprijinul, după modelul prezidențial, dar deocamdată nimeni na mișcat vreun deget. C-așa-i la noi. Probabil se așteaptă Judecata de Apoi în regretabilul Caz PAPARI.. Se aruncă motanul în curtea Adunării generale a Secției X care va avea loc într-o joi fără a se preciza anul. Sau se așteaptă ca onor conducerea AOSR să conteste în instanță toate deciziile și decretele Anti-Papari mai întâi, inclusiv Decretul Președinției.

De aceea profesorul Papari are o asemenea atitudine lipsită de respect, ca să nu zic disprețuitoare, indiferentă și batjocoritoare față de a doua Academie a României, totul cu acordul tacit al președintelui lui, Prof. univ. Dr.ing. Aurel BADEA.. Ne exprimăm de altfel uimirea că nu a fost Primul, primus inter pares , așa cum cer exigențele funcției de președinte al unei instituții, care să se AUTOSESIZE cu privire la grava încălcare a codului etic și deontologic al AOSR de către o președinte. de secție.

Ca și cum asta nu era de ajuns, cel care să obțină prin muncă cinstită doar titlul de turnător, uzurpator al titlului de Luptător în Revoluție, polițiștii constănțeni în debutul lui iulie 2017 l-au reținut pe rectorul universității Andrei Șaguna, sub acuzația de șantaj. Polițiștii secției 3 și lucrători ai Biroului Investigații Criminale ai IPJ, au realizat un flagrant la sediul universității, în urma oare a l-au reținut pe președintele Papari.

Ce sa întâmplat? Cu două zile în urmă, o femeie de 44 de ani, din Năvodari, a reclamat faptul că Papari îi condiționează susținerea unui examen de plata unei datorii financiare mai vechi, în valoare de 500 de lei. Printr-un comunicat remis presei locale, conducerea Universității „Andrei Şaguna” (UAŞ) respinge acuzaţiile de şantaj care au fost aduse în mod public Preşedintelui, Profesor universitar dr. Aurel Papari. În fapt, ar fi fost vorba de o provocare, ce reiese evident dintr-o simplă relatare a faptelor incriminate. Documentul este semnat de prorectorul Universității, Prof. univ. dr. Andra Seceleanu, care precizează următoarele:„Potrivit unei practici curente a Universității „Andrei Şaguna”, de încurajare a absolvenţilor Facultăţii de Psihosociologie în practicarea meserii pentru care dobândesc competenţe în timpul studiilor, acestora le sunt puse la dispoziţie, prin contract de închiriere, spaţii adecvate în care să poată desfășura activități. de consiliere. Aceste spații se află vizavi de sediul universității și le sunt puse la dispoziție contra unei sume modice de 100 de lei pe lună. Este evident că alternativă de a-și găsi singuri spații pentru practicarea meserii este mult mai costisitoare. Una dintre absolventele care au încheiat contractul de acest fel, în același timp studentă la master la UAȘ, a văzut în această oportunitate, ce a fost oferită generos de universitate, un prilej de a face o speculație. Astfel, a subînchiriat, în mai multe ocazii, spațiul respectiv, unei firme, pentru cursuri (plătite) de formare, fapt ce încălca prevederile exprese ale contractului încheiat cu universitatea. De aceea, ca urmare a constatării acestor abateri, în mai, masteranda, recunoscând încălcarea contractului și prejudiciul adus, a acceptat să plătească suplimentar suma de 500 lei pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare de funcționare, în repetate rânduri, a spațiului, cu încălcarea, cu bună știință a condițiilor contractuale. Dacă Universitatea „Andrei Şaguna” ar fi avut intenţia de a face profit de pe urma acestor spaţii, şi nu de a da o şansă absolvenţilor săi de a pătrunde pe piaţa muncii, în domeniul lor de competenţă, este evident că le-ar fi putut. închiria cu sumă mai mari de 100 lei pe lună. Ajunsă la finalizarea studiilor de master, studenta a făcut cerere să susțină examenul de disertație, fără să plătească suma datorată de aproape 3 luni, de 500 de lei, activităților desfășurate în spațiul închiriat de la UAȘ. Cu toate că avea cererea de susținere a disertației avizată de secretariatul instituției, cererea cu care s-ar fi putut prezenta la casierie să achite taxa examinării, masteranda nu a făcut acest lucru și a reclamat la poliție că a fost condiționată de plata celor 500. de lei din contract și sa prezentat la casieria universității plătind această sumă, pentru care i-au eliberat documente justificative. Ulterior, la descinderea poliţiei, sa constatat că respectivele bancnote plătite la casierie erau marcate cu inscripţia şantaj, iar preşedintele UAŞ, Aurel Papari, care nu are, conform regulamentului instituţiei, nicio atribuție în privința organizării examenelor de licență și disertație, neputând împiedica valoarea unui student la examenul de licență și/sau dizertatie, a fost reținut, din punctul nostru de vedere, abuziv. Nu înţelegem cum poate fi acuzat de şantaj şi preşedintele unei instituţii de învăţământ superior pentru plata unei sume într-un contract şi plătită la casierie, cu eliberarea de factură şi chitanţă. Cu încredere că veți face publică poziția noastră referitoare la acest incident regretabil.” Nu înţelegem cum poate fi acuzat de şantaj şi preşedintele unei instituţii de învăţământ superior pentru plata unei sume într-un contract şi plătită la casierie, cu eliberarea de factură şi chitanţă. Cu încredere că veți face publică poziția noastră referitoare la acest incident regretabil.” Nu înţelegem cum poate fi acuzat de şantaj şi preşedintele unei instituţii de învăţământ superior pentru plata unei sume într-un contract şi plătită la casierie, cu eliberarea de factură şi chitanţă. Cu încredere că veți face publică poziția noastră referitoare la acest incident regretabil.”

Se confirmă zicală, cu corb la corb. Universitatea pe care o conduce pare utilă multă pentru că produce aproape pe bandă rulantă DIPLOME DE DOCTOR HONORIS CAUSA, tot e la modă. Aurel Papari a pierdut multe în viață, printre care: ONOAREA, BUNUL SIMȚ, BUNACUVIINȚĂ, CEI ȘAPTE DE ACASĂ, CINSTEA, CURAJUL și alte bunuri. (va urma)

 

OMD MAMAIA CONSTANTA

Adauga un comentariu

Aboneaza-ma la comentarii

Editorial

Vergile, nu te dai și tu în roată?
scris de Radu Vladimirescu
De 1 decembrie, primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, din vila sa de la Eforie, le-a făcut constănțenilor două cadouri pe c(...)
citeste mai mult

Cele mai noi

Cele mai recente comentarii