Nume
Email
Categoria din care vrei sa primesti
administratie locala
Consiliul Local al Municipiului Constanța este convocat în ședință extraordinară

Consiliul Local al Municipiului Constanța este convocat în ședință extraordinară(423)

Vergil Chițac, primarul municipiului Constanţa;

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;


DISPUN:

 Art. 1 (1) Se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în ședinţă extraordinară, marți, 27 februarie 2024, ora 1300 .
          (2) Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.
Art. 2 (1) Proiectul ordinii de zi, cu menţionarea titlurilor proiectelor de hotărâri, a iniţiatorului şi a comisiilor de specialitate ale căror avize au fost solicitate este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
(2) Proiectul ordinii de zi va fi adus la cunoştinţă locuitorilor municipiului prin mass-media şi prin afişarea pe pagina de internet a Primăriei municipiului Constanţa.
Art. 3 Proiectele de hotărâri au fost transmise în format electronic comisiilor de specialitate pentru obţinerea avizelor în conformitate cu competenţele fiecărei comisii.
Art. 4 Proiectul ordinii de zi se transmite consilierilor locali în format electronic la adresele de poştă electronică comunicate.
Art. 5 Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 6 Compartimentul secretariat, relaţii consiliul local, administraţia publică și fond funciar, Serviciul relații internaționale, comunicare și turism şi Serviciul informatizare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, iar Compartimentul secretariat, relaţii consiliul local, administraţia publică și fond funciar va comunica prezenta dispoziţie, spre ştiinţă, Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa.


PRIMAR,
Vergil CHIȚAC

                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                             SECRETAR GENERAL,
                                                                                          Fulvia-Antonela DINESCU
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                               Proiectul ordinii de zi


1. Proiect de hotărâre nr. 95/2024 privind aprobarea participării Municipiului Constanța în calitate de partener în cadrul proiectului GREENCITIES: Acting Together for Greener Cities (Acționând împreună pentru orașe mai verzi), cu acronimul Greener Cities, cu nr. de înregistrare BSB-460, a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Intereg Next Bazinul Mării Negre 2021-2027 și a acordului de parteneriat;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1

2. Proiect de hotărâre nr. 96/2024 privind aprobarea proiectului tehnic și a principalilor indicatori tehnico–economici pentru obiectivul de investiții Lucrări tehnico– edilitare, inclusiv proiectare, aferente obiectivului de investiții „Sală de sport Polivalentă 5000 locuri – zona Badea Cârțan;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

3. Proiect de hotărâre nr. 97/2024 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița cu program prelungit nr. 33, Constanța”;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate 1 și nr. 4

4. Proiect de hotărâre nr. 98/2024 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr. 11, Dr. Constantin Angelescu, Constanţa”, CORP C1+C2 și C3;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate 1 și nr. 4

5. Proiect de hotărâre nr. 99/2024 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico–economici pentru obiectivul de investiţii «Creşterea eficienţei energetice a imobilelor Grădinița cu program normal „Zubeyde Hanim”, Constanța și Grădinița cu program normal „Tom Degețel”, Constanța».
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate 1 și nr. 4


PRIMAR,
Vergil CHIȚAC

                                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                                                                               Secretar general,
                                                                            Fulvia-Antonela DINESCU

        

George Andrei Popescu Primăria Constanța
Claudiu Palaz Consiliul Județean Constanța
OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsApp

Adauga un comentariu

Aboneaza-ma la comentarii

Editorial

MIHAI LUPU, SINGUR ÎMPOTRIVA TUTUROR
scris de Liviu Tramundana
Deși inspirat din sloganul unei galerii de fotbal, titlul reflectă fidel situația președintelui CJ Constanța. Acesta a fost singur în(...)
citeste mai mult

Cele mai noi

Cele mai recente comentarii