Nume
Email
Categoria din care vrei sa primesti
angajari
Confort Urban angajează!

Confort Urban angajează!(913)

Societatea Confort Urban S.R.L., cu sediul în Constanţa, str. Vârful cu Dor nr. 10, anunţă selecţie de dosare, în vederea participarii la examen/concurs pentru ocuparea postului de expert achizitii publice, Serviciul Achizitii.

Candidatul pentru postul de expert achiziții publice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- absolvent de studii superioare;

- specializare în domeniul achizițiilor publice;

- cunoștințe temeinice de legislație privind procedurile de achiziții publice;

- competențe bune de operare PC (suita Office);

- competențe bune de operare cu solutii software specifice (SEAP, monitorizarea achizițiilor publice);

- minuțiozitate și rigoare în activitate.

În vederea selecției, candidatul va depune un dosar care va cuprinde următoarele documente:

· Diplome/Certificate de pregătire profesională(copii conforme cu originalul);

· Actul de identitate (copie conformă cu originalul);

· CV (în original);

· Adeverință medicală (în original);

· Cazier judiciar (în original).

Dosarele se depun la sediul societății, la Biroul Resurse Umane în perioada 25.10-31.10.2022. Relații la telefon 0241/672299, tasta 7.

Data concursului: 01.11.2022, ora 09:00.

Dosarele se depun la sediul societăţii, la Biroul Resurse Umane, zilnic de luni până vineri, între orele 08:00 – 14:00.

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea postului de Expert Achiziții Publice

1. Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările și moodificările ulterioare;

2. HOTĂRÂREA 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările și modificările ulterioare;

3. Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

OMD MAMAIA CONSTANTA

Adauga un comentariu

Aboneaza-ma la comentarii

Editorial

Vergile, nu te dai și tu în roată?
scris de Radu Vladimirescu
De 1 decembrie, primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, din vila sa de la Eforie, le-a făcut constănțenilor două cadouri pe c(...)
citeste mai mult

Cele mai noi

Cele mai recente comentarii