Nume
Email
Categoria din care vrei sa primesti
cultura-educatie
Corupția și crima în bandă organizată la facultatea de Alimentație si Turism (AT), secția IMIT (Ingineria și Managementul din Industria Turismului) de la Universitatea Transilvania din Brașov

Corupția și crima în bandă organizată la facultatea de Alimentație si Turism (AT), secția IMIT (Ingineria și Managementul din Industria Turismului) de la Universitatea Transilvania din Brașov(1678)

Se pare că o (mare) majoritate dintre studenții facultății AT–secția IMIT a Universității Transilvania din Brașov nu au nici măcar cunoștințe elementare de matematică (despre numere reale, mulțimi, șiruri, funcții, ecuații algebric, etc.) și fizică (despre sisteme de referință, stări de agregare ale materiei, mișcări, viteză, accelerație, unități de măsură, etc.), dar aceștia sunt admiși, sistematic (după crearea acesteia în 2016) la această unitate de învățământ superior, cu filiere „non-realiste” („ne-realiste”, „ireale”), adică „umaniste” pentru a deveni ingineri în industria turismului românesc (și numai în industria turismului românesc, pentru că aceasta nu are, absolut nimic de-a face, cu cel extern, nici ca structură organizatorică și nici ca profil adaptat pe piața de competențe, adică, nici ca formă și nici ca fond). Ca urmare, cum este posibil ca o universitate de stat, finanțată din bani publici să-și bată joc de studenții săi (cărora le „acordă”, în plus și locuri „fără taxe”) știind că aceștia nu au niciun viitor în acest domeniu? Cum poate o instituție de învățământ superior delivra diploma de inginer unor analfabeți la matematică și fizică (fără cunoștințe elementare !) care ar trebuie sa creeze modele fizico-matematice pentru implementarea unor dispozitive tehnico–administrative în industria turismului ? În contextul în care nivelul de cunoștințe al acestora nu depășește nici măcar (în cazul fericit !) nivelul cunoștințelor dobândite în școala generală, având în vedere faptul că un student „umanist” (care provine de la secția „umană” a unui liceu sau colegiu), în care chiar dacă avea în programă „ceva” matematică (și fizică), el nu a mai învățat, practic, nimic !

Dar mai ales, cum pot spera cadrele didactice de specialitate (de matematică și de fizică) că asemenea „specimene” vor reuși să însușească în primul an de studii o programă de matematică compusă din Analiză Matematică (funcții de o variabilă și două variabile reale, limite de funcții, continuitate, derivabilitate–derivate parțiale, diferențiabilitate, integrabilitate–integrale simple și duble, ecuații diferențiale, spații vectoriale–algebră liniară, matriuci, determinanți, structuri algebrice, etc.), Probabilități și Statistică Matematică (evenimente și modele probabilistice, variabile aleatorii, spații probabilizabile, indicatori statistici și serii statistice de medie, de dispersie, regresie, etc.) și Fizică (sisteme de referintă, mișcări–ecuații de mșcare, stări de agregare, elemente de mecanica și dinamica fluidelor, de meteorologie, fenomene de transport în fluide, etc.) ? O adevărată prostituție intelectuală pe bani publici !

Nu este de mirare că într-un asemenea context, examenele la aceste discipline „se trec”, în anul I de facultate, cu șpagă (probabil, în funcție de pragul de incompetență și de posibilități materiale), un dispozitiv educațional românesc cu rădăcini adânci, implementat, cu succes, la început, cu precădere în focarele de infecție și poluare intelectuală ale învățâmântului superior privat și preluat sub formă de „copy – paste” (sau nu !) și de către învățământul superior public.

Este de remarcat și faptul că acest dispozitiv se va „prelungi prin continuitate” și în anii de studii superiori, în care aceste cunoștințe ar trebui aplicate în disciplinele de specialitate, dar din păcate, din cauza carențelor uriașe acumulate în disciplinele fundamentale, în primul an, acest lucru nu va fi posibil.

Mai grav este însă faptul există multe asemenea „fake-facultăți” inginerești în institutele de învățământ superior din țară, cărora cad victime sute, mii de studenți cu speranța că, după absolvirea lor, vor putea avea acces în „structurile superioare” ale Administrației (locale, centrale) sau ale HoReCa, cu toate că perspectivele lor sunt sumbre și cu precădere, în „subsolurile” acestora, fie ca șefi de „cârciumi”, „bodegi” sau unități mărunte de srl, fie ca „băgători de seamă” în unități conexe ale acestora.

Și de ce ? Pentru conservarea unor catedre și cadre didactice (doar au și ei dreptul de a câștiga cinstit o pâine câștigată) de care nici piața muncii și nici piața de competențe nu (mai) are nevoie, în detrimentul studentului analfabet funcțional (care știe să citească, să reproducă verbal sau în scris un text - de dificultate medie, dar este incapabil să-l înțeleagă suficient de bine pentru a-l putea folosi ca resursă în reușita unei acțiuni sau în obținerea unei performanțe).

Pentru a preveni asemenea derapaje (de mare anvergură), sistemul universitar francez, în cadrul primului ciclu universitar (Licentă–L1, L2, L3) a implementat un dizpozitiv educațional „Anul Zero”, introdus după reforma universitară (modelul european LMD) sub numele de L0, în care, studentul care a fost admis la o facultate cu un profil incompatibil cu tipul parcursului său în învățământul mediu, să poată asimila (și aprofunda) cunoșțințele de care are nevoie înainte de a începe cursurile în L1 (Anul I de Licență). Numai că aici nu este vorba de a face studii superioare de inginerie cu studii medii „umaniste”, dar, eventual, cu un Bac ES (Economic și Social, cu opțiunea matematică), studentul în cauză, să poată integra o filieră de ingineri care necesită un Bac SM (Bac Științific, cu profil de matematică) sau Bac S (Bac Științific, cu profil Stiințe fizice). Și evident, invers, adică, în principiu, cu un Bac S (Științific), studentul să poată integra o școală de comert (comercială, de economie și management) care necesită, în general, un Bac ES (Economic și Social).

În cazul universității Transilvania din Brașov, aceasta ar fi o soluție de încercat, începând cu anul universitar următor 2023–2024, dar succesul nu este deloc garantat. Alte două alternative ar fi ca facultățile să accepte doar candidaturi cu un Bac corespunzător (adică, cu profil real) sau să elimine din titulatura diplomei termenul compromițător (fake) de „inginerie”, ceea ce însă va avea ca efect desființarea posturulor de cadre didactice în disciplinile știintifice fundamentale.

În sfârșit, scandalul a izbucnit pe la mijlocul lunii decembrie 2022, când un student care a obținut Licența la facultatea de Alimentație si Turism (AT), secția IMIT (Ingineria și Managementul din Industria Turismului) a universității Brașov, ne-a contactat pentru a-și continua studiile în Master Profesional (M1, M2) în ingineria turismului, în care acesta avea nevoie de cunoștințe, mai mult sau mai puțin solide, de matematici și de fizică (utilizarea funcțiilor de mai multe variabile și modele structurale din fizică pentru implementarea cu teoria grafurilor și a cercetărilor operaționale „modele” turistice optimale). Ca urmare, știind că CUFR (Centre of French Graduate and Postgraduate advice, education and Research & Development–Headhunting) este specializată pe pregătirea candidaților români pentru concursurile de admitere în sistemul eltist francez de Grandes Ecoles (și universități franceze de top), candidatul Marius Dăscălescu (*)–cu o situație școlară „foarte bună”, ne-a contactat, pentru alcătuirea dosarului de candidatură și trimiterea acestuia partenerului nostru pentru validare la Universitatea Dauphine (Paris 9).

Dar tentativa mea de a-l examina la disciplinele de interes, matematica și franceza (limbă în care dispunea, totuși, de o diplomă DELF B2), a eșuat. Când l-am întrebat, mi-a spus că nu are niciun rost, pentru că el nu știe nimic la matematică, dar absolut nimic, iar la fizică nici atât. Și nici ar fi auzit vorbind pe cine în facultate, vreodată de numere raționale sau iraționale. Cât despre funcții, ar fi auzit „ceva” de cea de gradul I, dar nu știe, nici ceea ce reprezintă aceasta și nici lace ar putea fi utilă, în general, în inginerie și în particular, în ingineria din industria turismului.

Avănd în vedere cele menționate mai sus, anul trecut (în 2022) în timpul sărbătorilor de iarnă (între Crăciun și Anul Nou) adresesez un mesaj electronic prorectorului Universității Transilvania din Brașov, pe care îl transfer atât decanului cât și prodecanilor facultății AT–secția IMIT. Iată-l !
În atenția D-nei Liliana Rogozea, prorector, D-nei Cristina Maria Canja–director departament IMAT, D-nei, Carmen Bădărau și D-nei Ioana Sonia Comănescu– prodecani,

 

Bună ziua d-na profesor Liliana Rogozea,

Vă contactez din partea d-lui profesor Dan Săvescu, care fiind în străinătate, printr-un lanț al slăbiciunilor, via profesorul Narcis Zărnescu, secretar științific la AOȘR-Secția a X-a (printre altele, mmembru și al Staff al Jurnalului Bucureștiului) m-a îndrumat către dvs.

Sunt conștient de faptul că deranjez, pentru că atât momentul (sărbătorile de iană) cât și subiectul (Licența IMIT) sunt absolut „dezagreabile”, dar, din păcate, nu știu dacă voi putea fi disponibil, cel puțin pentru tematica din urmă, în viitorul (foarte) apropiat.

Ca să trec direct la subiect, un fost student al Universității Transilvania (în Licența IMIT), „inginer” și manager în Industria Turismului, cum spune el, „fără niciun fel de cunoștințe-nici măcar elementare, de matematică și fizică”, admis în facultatea de AT (Alimentație și Turism) la sectia IMIT (Ingineria și Managementul din Industria Turismului) cu o diplomă de bacalaureat cu „profil uman”, care a absolvit cu „note bune” disciplinele de Analiză Matematică, Probabilități și Statistică Matematică, respectiv, la Fizică, ne descrie detaliat, într-o scrisoare, pe care ne roagă să o publicăm, modul în care studenții, în cadrul Licenței IMIT sunt „trecuți” fără să „aibă niciun fel de cunoștițe la disiplinele fundamentale”, la „mica înțelegere” cu titularul de curs, sub pretextul (cu justificarea”) că „oricum, matematica nu contează mai târziu”.

 

Însă, întocmai, aici este problema!

În primul rând, cum este posibil ca un absolvent de liceu cu „profil uman”, care deși mai are în programa de liceu, teoretic, un curs de matematică, dar, practic, nu mai învață „mai nimic”, să fie admis în cadrul unei licențe (L1) în domeniul ingineriei, fie și în industria turismului? Este o dramă, pentru că acel candidat nu dispune decât cel mult de niște cunoștințe („foarte”) elementare de matematică din școala generală!

În al doilea rând, cum este posibil, ca acesta să ajungă să obțină o diplomă în cadrul unei licențe de inginerie, când în anii următori (L2-L4), într-o serie de discipline, el ar trebui să-și utilizeze cunoștințele fizico-matematice (economie, gestiune, etc.), cu atât mai mult cu cât, în acest an universitar (2022–2023), fizica este „extinsă” și la o disciplină periferică ei, „climatologia”?

Drama studentului nostru, Marius Dăscălescu (*), este că el și-ar fi dorit să-și continue studiile într-un master de inginerie a turismului în Franța, la Universitatea Littoral sau la Universitatea Toulouse-Jean Jaurès (având în vedere faptul că Universitatea Dauphine–Paris 9, este mult prea selectivă și greu accesibilă), dar din păcate „inginerul” care după cum ne spune nu are nici măcar cunoștințe de matematică de nivel de școală generală”, nu-și poate realiza visul.

Ca să-și susțină punctul de vedere și veridiciatea celor afirmate, acesta spune că s-ar afla și în posesia unor mărturii scrise și semnate, ale altor foști studenți ai licenței IMIT, astăzi, „ingineri străluciți” în ingineria turismului. Și în plus, ne asigură că, un eventual, „flagrant delict” organizat de către DNA în luna ianuarie 2023, „înainte șau după examenele” (în cadrul sesiunii din primul semestru) la științele fundamentale (matematică și fizică), adică, la cele de Analiză Matematică, respectiv, de Fizică și Climatologie, va putea confirma spusele lui. Concret, faptul că acestea vor fi promovate de către studenți care „n-au nimic în comun nici cu științele fizice și nici cu matematica”.

În sfârșit, d-nă profesor, eu cred că am putea ajunge la un compromis, care ar putea fi (sigur) benefic, atât cadrelor didactice, cât și studenților, conform unui algoritm (dispoztiv educațional) care ar putea face cinste, nu numai facultății de AT, dar și Universității Transilvania.
     1. Respingerea la examenele în sesiunea de iarnă, la disciplinele de Analiză Matematică, respectiv, Fizică și Climatologie, a tuturor studenților (din anul I) care nu corespund din punctul de vedere al pregătirii cerințelor impuse de programă.
      2. Implementarea unor cursuri ajutătoare (cum se întâmplă și în Franța), gratuit, tuturor studenților care provin din „filiere umaniste”, pentru ca în sesiunea din vară să se poată descurca, cât de căt, la disciplinele fundamentale, cu atât mai mult cu cât va trebui să facă față în cel de-al 2-lea semestru și disciplinei de „Probabilități și Statistică Matematică” care nu este, totuși, o glumă, mai ales pentru niște studenți care „nu au nimic comun cu matematica”.
     3. Începând cu anul universitar 2023-2024, să implementați (cum se întâmplă și în Franța) un an pregătitor, L0 pentru studenții care vin „nepregătiți” pentru un profil de inginerie, cu o durată de un 1 an universitar, sancționat cu o diplomă de DAES (Diplomă de Acces la Studii Universitare), care să le permită asimilarea și poate, aprofundarea, cursurilor din primul ciclu universitar – Licență (L1-l4).

Înainte de mă adresa dvs, am vorbit și am cerut și părerea profesorului Florian Colceag (un prieten și colaborator apropiat cu care în 2004, am fondat IRSCA Gifted Education–Institutul Român pentru Studii şi Cercetări Avansate în Educaţia de Excelenţă, marginalizat oarecum, întocmai, datorită competitivității și performanțelor sale de către analfabeții funcționali–factori de decizie, din ministerele Educației și a Cercetării), dar și a altor personalități în domeniul educației, care susțin că „problema” pe care o aveți la secția de IMIT la Universitatea Transilvania, nu este una izolată, dar o problemă, de fapt, și a altor universități din țară care pregătesc și ele studenți în acest profil. Cu alte cuvinte, acestea se confruntă cu aceași problemă, care din puct de vedere etic și profesional este „indecent și imoral” și face obiectul unui dosar penal în materie de „corupție și crimă în bandă organizată”, care trebuie combătută, cu orice preț și cu orice mijloace pentru a putea asigura (într-un timp „rezonabil”) tranziția de fază a sistemului universitar românesc dun starea de „fake” în starea „standard” (cel puțin) considerată „normală” în țările civilizate ale Europei.

Și în sfârșit, pentru că studenții dvs nu pot fi pregătiți nici măcar prin intermediul unor „cursuri particulare” datorită nivelului lor foarte slab în domeniul științelor exacte. trebuie să luați măsuri urgente și eficace pentru eradicarea acestui flagel sau cel puțin, pentru diminuarea acestuia, pe cât se poate mult.
Legat de această problemă, mă puteți contacta, oricând și sunt dispus la un dialog, atât cu dvs cât și cu responsabilii licenței IMIT din cadrul Universității Transilvania.

Din contră, fără niciun răspuns din partea dvs, vom fi obligații să publicăm materialul în Jurnalul Bucureștiului sub formă de scrisoare deschisă adresată Ministrului Educațieiu și să-l distribuim pe (toate) rețelele de socializare, ziarelor locale (brașovene) dar și celor naționale, având în vedere caracterul „național” acestui flagel.


Cu cordialitate,
Thomas CSINTA

Scientific Director at CUFR (Centre of French Graduate and Postgraduate advice, education and Research & Development–Headhunting) Paris
Research professor of Mathematical modeling and Applied mathematics in Social Sciences and criminal investigative journalism (Paris)
Chief Editor Jurnalul Bucureștiului and criminal investigative press attached OADO (Organization for Human Rights Defence-United Nations-Ecosoc) Paris
Investigații jurnalistice criminale–Anchete–Dezvaluiri
Investigații–(In)justiție

Epilog. Având în vedere faptul că destinatarii acestui mesaj nu mi-au răspuns, dar au decis tacit sâ-mi îndeplinească primele două solicitări din cele trei menționate mai sus (confirmate de sursele mele discrete), adică, refuzul acordării notei de trecere celor care din punctul de vedere al pregătirii nu erau corespunzători (tuturor celor proveniți din filierele „umaniste” ale învățământului secundar dar și altora), care au reprezentat o (mare) majoritate, respectiv, instaurarea unui dispoztiv de pregătire (gratuit) a studenților eșuați, în cel de- al 2-lea semestru al acestui an universitar, consider o victorie importantă în demersul pe care l-am făcut, dar parțială, cea definitivă râmâne, însă, după instaurarea în anul universitar 2023–2024 a licenței L0, adică a anului pregătitor pentru studenții admiși, ai căror pregătire nu este compatibilă cu cea pe care o necesită programa universitară din profilul ales.
_________________________________
(*) Numele real al studentului a fost schimat în text pentru conservarea anonimatului

OMD MAMAIA CONSTANTA

Comentarii

Thomas Csinta
24-02-2023
Ne-am bătut joc de titlul științific de „Doctor”, acordându-l (prin canalele tentaculare ale corupției) contra unor lucrări științifice de plagiat, copy–paste sau compuneri ordinare (nici măcare de valoarea unui eseu studențesc) unor absolvenți de învățământ superior „subcalificați”, analfabeți funcționali (nu puțin dintre ei formați în focarele de infecție și poluare intelectuală ale universităților private sau chiar și de stat, „second hand”) fără nico vocație de cercetare (și publicații cu caracter științific), provenite fie din învățământul preuniversitar (școală generală, liceu), fie din „viața activă” sau chiar și unor pensionari (fără niciun contact cu cercetarea academică) dintre care foarte mulți au ajuns chiar și cadre didactice universitare și nu puțin dintre ei, profesori universitari !
Acum, ne străduim să acordăm titlul de „Inginer” unor studenți care în științele fizico–matematice nu au nici măcar cunoștințe de liceu ?!
Mă întreb, ce mai urmează ?
Treziți-vă oameni buni din coșmarul care vă înconjoară și vă sabotează, direct sau indirect, mai mult sau mai puțin, viața!

Adauga un comentariu

Aboneaza-ma la comentarii

Editorial

Vergile, nu te dai și tu în roată?
scris de Radu Vladimirescu
De 1 decembrie, primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, din vila sa de la Eforie, le-a făcut constănțenilor două cadouri pe c(...)
citeste mai mult

Cele mai noi

Cele mai recente comentarii