Nume
Email
Categoria din care vrei sa primesti
angajari
CONFORT URBAN angajează!

CONFORT URBAN angajează!(205)

S.C. Confort Urban S.R.L., cu sediul în Constanţa, str. Vârful cu Dor nr.10, anunţă selecţie de dosare, în vederea participării la examen/concurs pentru ocuparea unui post de inginer în cadrul Serviciului Tehnic.


Candidatii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- Să fie absolvent/ă de studii superioare şi să deţină diplomă de licență în domeniul stiinte ingineresti;

- Să deţină cunoştinţe în domeniul operării pe calculator (cunoaşterea programelor Microsoft Office- Word, Excel, PowerPoint etc.);

- Bună capacitate de comunicare;

- Experiență și bună cunoaștere a mecanismelor institutionale și procedurile aferente derulării acestora și a prevederilor legale în domeniu;

- Să dețină cunoștințe temeinice privind administrarea domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale;

- Constituie avantaj experiența în domeniul construcțiilor.

 

În vederea selecţiei, candidaţii vor depune un dosar care va cuprinde următoarele documente:

- Diploma de studii (copie conformă cu originalul);

- Actul de identitate (copie conformă cu originalul);

- Carnet de munca/Adeverinţe de vechime (copie conformă cu originalul);

- CV (în original);

- Adeverinţă medicală (în original);

- Cazier judiciar (în original).

 

Dosarele se depun la sediul societăţii, etj.1, la Biroul Resurse Umane până pe data de 10.05.2023, ora 14:00.

Data concursului: 10.05.2023, ora 09:00.

Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0241/672299, tasta 7.

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea postului de inginer în cadrul Serviciului tehnic

1. Legea nr.50/1991 (republicată) privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea nr.10/1995 (republicată) privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

3. H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

4. Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

5. HCL nr.189/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții;

6. Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

7. OG nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

8. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

  

Adauga un comentariu

Aboneaza-ma la comentarii

Editorial

Justiția a murit când a amuțit legea și a domnit tagma
scris de Pompiliu Comşa
Puteau fi profesioniști. Au ales să nu fie. Puteau să fie normali. Au ales să fie speciali. Puteau să țină cu țara asta. Au ales b(...)
citeste mai mult

Cele mai recente comentarii