Nume
Email
Categoria din care vrei sa primesti
dosarele timpul
MAFIA RETROCEDĂRILOR FUNCIARE (7): Acaparatorii de terenuri prin

MAFIA RETROCEDĂRILOR FUNCIARE (7): Acaparatorii de terenuri prin "moştenitori" fabricaţi vor să pună în executare un Titlu... DESFIINŢAT!(3981)

Când am demarat, în toamna anului trecut, ancheta noastră jurnalistică privitoare la MAFIA RETROCEDĂRILOR IMOBILIARE, CU ACCENT, DEOCAMDATĂ!, PE CELE FUNCIARE (TERENURI EXTREM DE VALOROASE, ÎN EXTRAVILANUL COMUNELOR, DAR ŞI ÎN INTRAVILANUL ACESTORA), din zona de Sud – Est a României (judeţele: CONSTANŢA, în primul rând, dar şi Tulcea, Călăraşi, Ialomiţa şi Brăila), am pornit de la cazul carierei de piatră (şisturi verzi, granitice) de la Sibioara – Valea cu Izvorul, comuna Lumina.

Apoi am lărgit, puţin, aria geografică, tot în judeţul Constanţa, ocupându-ne de un caz din comuna Mihail Kogălniceanu.
Au urmat cazuri aproape similare, din: Săcele, Techirghiol, Agigea, Corbu.
Se... pregătesc, ca să spunem aşa, şi altele!

De la început, ne-au sărit în ochi, nişte similitudini...
Acestea se referă atât la modul de acaparare a unora dintre cele mai valoroase amplasamente din judeţ (agricole sau exploatate industrial – cariere, parcuri eoliene, activităţi de producţie ori de transport etc. -- sau comercial – turistice), cât şi la anumite personaje - „cheie”din lanţul acestei MAFII: „Păpuşarul” (cum l-am numit noi pe cel care este organizatorul şi beneficiarul final al întregii malversaţiuni), „Cureaua – de – transmisie” (judecători, notari, poliţişti, primari şi consilieri locali, angajaţi ai „deconcentratelor” din domeniu, ca şi ai instituţiilor Statului, cu atribuţiuni în speţă, directe ori conexe, şi, nu în ultimul rând, un... prefect, de Constanţa, care să asigure presiunea instituţională necesară!) şi, la coada acestei... ucigătoare – de – toacă spolieri (în dauna interesului public şi privat) nişte biete „păpuşi”, nişte interfeţe, vii (aşa-zişii „moştenitori” – revendicatori, dintre care unii, plecaţi demult prin cele-străinătăţuri, s-ar putea nici să nu aibă habar că... semnează, chipurile, pe rupte, aici, în România, procuri şi alte documente!) ori duse, demult, la Domnul (cum ar fi deja celebrul „plugar” Tudorancea, care, aşa semi-analfabet şi rupt în fund cum a fost, a avut, chipurile, cariere şi terenuri cât cuprinde judeţul, Dobrogea şi colţul Sud – Estic al ţării!).

Continuăm ancheta, desigur, cu prezentarea unor cazuri noi, dar revenim, ori de câte ori este nevoie, la cele vechi, pentru a informa în legătură cu noutăţile în respectivele speţe.
Iată că, în aceste zile, avem de-a face cu o nouă tentativă de a ocoli (de fapt, s-o spunem pe şleau: A ÎNCĂLCA!) normele, prevederile LEGALE, în chiar dosarul de pornire al investigaţiilor noastre, cel al carierei de piatră de la Lumina, revendicată, chipurile (pentru că, aşa cum am arătat, în spatele lor se află altcineva, om cu multă carte juridică, şi cu la fel de mare trecere, mai ales la beleaua de Judecătorie din Constanţa!), de către cei trei moştenitori ai „plugarului”... latifundiar Nicolae Tudorancea. Concret: un executor judecătoresc este pus, de către angajatorii săi, să execute un Titlu care... NU MAI EXISTĂ!!!

 

Va urma, în premieră (şi exclusivitate!) un document care arată ce Ianus, cu două feţe, era prefectul Bola: una raporta la „Centru”, despre cazul Lumina, alta... presa (ILEGAL!), pentru prietenii săi, în teritoriu!

 

Dar, înainte de a detalia, din punct de vedere juridic, noua întorsătură a cazului, pentru că tot am pomenit de fostul prefect Eugen(iu) Bola (poreclit: „prefectul EBOLA”, de la numele devastatorului virus african!...), vă dezvăluim conţinutul episodului din zilele următoare: prefectul, foarte bun prieten al avocatului din Dosarul Lumina, Ionel Haşotti (fratele senatorului liberal, ca şi Bola, Puiu Haşotti), una îi răspundea (anul trecut), ÎN SCRIS, vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor / ANRP, în legătură cu acest caz, al carierei Sibioara, ŞI ALTA FĂCEA AICI, ACASĂ, CÂND ÎL SOMA „PE INVERS” PE PRIMARUL DIN LUMINA SĂ... ÎNCALCE LEGEA!

Avem documentul (răspunsul lui Bola către ANRP, prin care recunoştea că revendicatorii reprezentaţi de către Ionel Haşotti n-au... nici un drept legal asupra carierei de piatră granitică!) şi-l vom reda integral, aşa cum am procedat, în episoadele trecute, şi cu ordinele şi ultimatumurile NELEGALE, transmise, TOT ÎN SCRIS, ... SIMULTAN!, de către acelaşi prefect, către autorităţile locale din comuna Lumina!

 

Uite Executarea (Silită), nu e... Titlul (Executoriu)!

 

În calitate de Contestatoare, SC. SOMACO CONSTRUCT SRL. CONSTANŢA (cu sediul social în: Constanţa, judeţul Constanţa; bulevardul I. C. Brătianu, numărul 131), în contradictoriu cu Intimaţii: Mitrofan Elena (domiciliată în: comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa; strada Tudor Vladimirescu, numărul 41), Muscalu Valeriu (domiciliat în: CANADA (!), Brossard; Rue de Cerisiers, nr. 3695), Muscalu Constantin (domiciliat în: Constanţa, judeţul Constanţa; strada Temişana, -- VECIN CU... CASA PĂRINTEASCĂ A COPILĂRIEI ŞI TINEREŢEI FRAŢILOR HAŞOTTI: PUIU, SENATOR LIBERAL, ŞI IONEL, AVOCAT CONSTĂNŢEAN DE MARE SUCCES!! --, numărul 13 – B), toţi cu domiciliul procesual ales în: Constanţa, judeţul Constanţa; strada Preda Buzescu, numărul 1 – B (la: SOCIETATEA CIVILĂ DE AVOCATURĂ / SCA. „HAŞOTTI şi ASOCIAŢII”!), a depus, în data de 7 martie 2014, un Apel (în care invocă prevederile: art. 466, art. 711, art. 637 - alin.1, art. 718 - alin.7 şi art. n722 - alin.1, din Codul de Procedură Civilă / CPC), împotriva Hotărârii din 05.03.2014, pronunţată de către Instanţa de Fond, Judecătoria Constanţa, în Dosarul nr. 33740 / 212 / 2014, prin care Instanţa (de Fond) a dispus, cităm: „Admite Cerererea de Suspendare a Executării Silite. Dispune Suspendarea Executării Silite, pornită în Dosarul nr. 475 / 03,12.2013, al Biroului Executorului Judecătoresc Autorizat (BEJA), până la soluţionarea Contestaţiei la Executare, ce face obiectul prezentului Dosar, precum şi Suspendarea Contestaţiei la Executare, ce face obiectul prezentului Dosar, până la soluţionarea Contestatiei în Anulare, care face obiectul Dosarului nr. 1234 / 44 / 2013, al Curţii de Apel Galaţi, cu termen, în Recurs, la data de 19.03.2014”, ca fiind NELEGALĂ şi NETEMEINICĂ!


1. Considerentele prealabile, invocate de către Contestatoarea SC. Somaco Construct SRL Constanţa, sunt următoarele:

La data de 12.12.2013, Contestatoarea – Apelantă (SC Somaco Construct SRL Constanţa) a formulat o Contestaţie la Executare, împotriva Executarii Silite, efectuate în Dosarul de Executare nr. 475 / 03.12.2013, aflat pe rolul unui BEJA, din municipiul Constanţa, precum şi împotriva Titlului Executoriu, constând în Sentinţa Civilă nr. 17258 / 12.07.2010, pronunţată de către Judecătoria Constanţa, schimbată, în parte, prin Decizia nr. 495 / 12.10.2012, pronunţată de Tribunalul Constanţa, modificată prin Decizia Civilă nr. 495 / R / 23.09.2013, pronuţată de către Curtea de Apel Galaţi, pentru ca, prin Hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună desfiinţarea Executarii Silite înseşi, (şi) implicit anularea actelor de Executare, lămurirea Titlului Executoriu (devenit nul el însuşi!), Suspendarea Executării Silite şi Întoarcerea Executării Silite, ca şi repunerea părţilor în situaţia anterioară.

Istoricul cazului ne arată că de la data formulării Contestatiei la Executare şi până la primul termen de judecată, fixat de Instanţă (26.02.2014), au survenit mai multe aspecte, de fapt şi de drept:

a) La data de 19.12.2013, prin Încheierea din 19.12.2013, pronunţată de către Judecătoria Constanţa, în Dosarul Civil nr. 33974 / 212 / 2013, a fost dispusă SUSPENDAREA PROVIZORIE a Executarii Silite, pornite în Dosarul de Executare Silită nr. 475 / 03.12.2013 al BEJ;

b) La data de 12.02.2014, prin Hotărârea nr. 74, din 12.02.2014, pronunţată de către Curtea de Apel Galaţi, în Dosarul Civil nr. 1243 / 44 / 2013, a fost anulată Decizia Civilă nr. 495 / R / 23.09.2013, pronunţată de Curtea de Apel Galaţi, în Dosarul Civil nr. 24738 /212/ 2009, componentă a Titlului Executoriu, alături de Sentinţa Civilă nr. 17258 / 12.07.2010, pronunţată de către Judecătoria Constanţa, schimbată, în parte, prin Decizia nr. 495 / 12.10.2012, pronunţată de către Tribunalul Constanţa, în baza căreia Intimaţii au cerut Executarea Silită, în Dosarul de Executare nr. 475 / 2013, aflat pe rolul BEJA, iar executorul judecătoresc a solicitat încuviinţarea Executării Silite.

Este de menţionat că Hotărârea nr. 74, din 12.02.2014, pronunţată de către Curtea de Apel Galaţi, în Dosarul Civil nr.1243 / 44 / 2013, privind Contestaţia în Anulare, prin care a fost anulată Decizia Civilă nr. 495 / R / 23.09.2013, NU A FOST ATACATĂ, CU RECURS, DE CĂTRE INTIMAŢI!

c) La termenul din 26.02.2014, prin precizările depuse de către Contestatoare, s-a făcut cunoscută această situaţie, sens în care s-a solicitat: DESFIINŢAREA EXECUTĂRII ÎNSEŞI, ca şi anularea, IMPLICITĂ, a actelor de Executare, CU CONSECINŢA: ÎNTOARCERII EXECUTĂRII SILITE, URMARE A DESFIINŢĂRII TITLULUI EXECUTORIU ÎNSUŞI (!), menţionând că, în această situaţie, (ŞI) Capătul de Cerere privind Suspendarea Executării Silite A... RĂMAS FĂRĂ OBIECT!

d) La termenul din data de 05.03.2014, Contestatoarea şi-a menţinut Precizările, făcute la termenul anterior (din: 26.02.2014), specificând că SUSPENDAREA EXECUTĂRII SILITE A RĂMAS FĂRĂ OBIECT, LA FEL CA ŞI EXECUTAREA SILITĂ ÎNSĂŞI (!), deoarece nu se mai pot face, sau întrerupe, acte de Executare, atâta timp cât... TITLUL EXECUTORIU (ÎNSUŞI) A FOST DESFIINŢAT!
Drept pentru care Contestatoarea, SC Somaco Construct SRL Constanţa, s-a opus la cererea părţii adeverse, care solicita suspendarea judecăţii Contestaţiei la Executare, tot pe considerentul că Titlul Executoriu a fost desfiinţat, iar o NOUĂ (!) Hotărâre, care s-ar da în Dosarul Civil nr. 24738 / 212 / 2009, nu ar putea să stea la baza continuării Executării Silite, în Dosarul 475 / 2013, al BEJA, întrucât aceasta trebuie supusă unei... NOI (!) Cereri de Executare Silită, implicit de Încuviinţare (din partea Instanţei) a Executării Silite, care se va porni în baza NOII (!) Hotărâri Judecătoreşti!

În condiţile date, probate prin înscrisurile depuse la Dosar, de către Contestatoarea SC Somaco Construct SRL Constanţa, Instanta de Fond (Judecătoria Constanţa) a dispus, ÎN MOD NELEGAL ŞI NETEMEINIC (!), cităm: „Admite cererea de Suspendare a Executarii Silite. Dispune Suspendarea Executarii Silite, pornită în Dosarul nr.475 / 2013, al BEJA, până la soluţionarea Contestaţiei la Executare, ce face obiectul prezentului Dosar, precum şi Suspendarea Contestaţiei la Executare, care face obiectul prezentului Dosar, până la soluţionarea Contestaţiei în Anulare, ce face obiectul Dosarului nr.1234 / 44 / 2013, al Curţii de Apel Galaţi, cu termen, în Recurs, la data de 19.03.2014”.

 

Vor să execute o Hotărâre care, conform Legii (Codul de Procedură Civilă) nu-i... DEFINITIVĂ (deci: nu-i executorie)!

 

2. Hotărârea apelată este NELEGALĂ şi NETEMEINICĂ, din următoarele considerente:

a) Decizia Civilă nr. 495 / R/ 23.09.2013, pronunţată de către Curtea de Apel Galaţi, în Dosarul Civil nr. 24738 / 212 / 2009, componentă a Titlului Executoriu, alături de Sentinţa Civilă nr.17258 / 12.07.2010, pronunţată de către Judecătoria Constanţa, schimbată, în parte, prin Decizia nr. 495 / 12.10.2012, pronunţată de Tribunalul Constanţa, în baza căreia intimaţii (Mitrofan Elena, Muscalu Valeriu şi Muscalu Constantin) au cerut Executarea Silită, în Dosarul de Executare nr.475 / 2013, aflat pe rolul BEJA, a fost anulată prin Hotărârea nr.74 din 12.02.2014, pronunţată de către Curtea de Apel Galaţi, în Dosarul Civil nr.1243 / 44 / 2013.
Această Hotărâre NU A FOST ATACATĂ, CU RECURS, de către intimaţi, cu termen la data de 19.03.2014, AŞA CUM, ÎN MOD ERONAT ŞI NEFONDAT (!), A MOTIVAT INSTANŢA DE FOND!

b) Potrivit art. 632 - alin.1, din Codul de Procedură Civilă (CPC), se prevede că, cităm: „Executarea Silită se poate efectua NUMAI în temeiul unui Titlu Executoriu”, iar la alin.2 se prevede, cităm: „Constituie Titluri Executorii Hotărârile Judecătoreşti Executorii, Hotărârile DEFINITIVE, precum şi oricare alte Hotărâri sau Înscrisuri care, potrivit Legii, pot fi puse în Executare”.

c) Conform art. 634 - alin.1, pct.1, din Codul de Procedură Civilă (CPC) se precizează că, cităm: „Sunt Hotărâri DEFINITIVE: 1. Hotărârile care nu sunt supuse Apelului şi nici Recursului”!
În speţa dedusă Judecăţii, Titlul Executoriu, în cauză, este constituit din Hotărâri Judecătoreşti care... AU FOST SUPUSE CĂILOR JUDICIARE DE ATAC, ADICĂ: APELURILOR ŞI RECURSULOR!
Aşa cum am precizat mai sus, Hotărârea din Recurs, respectiv Decizia Civila nr.495 /R / 23.09.2013, a fost ANULATĂ, prin Hotărârea nr. 74, din 12.02.2014, pronunţată de către Curtea de Apel Galaţi, în Dosarul Civil nr.1243 / 44 / 2013, SITUAŢIE CARE A... DETERMiNAT DESFIINŢAREA TITLULUI EXECUTORIU (!), în baza căruia intimaţii au depus Cererea de Executare Silită, ce a format obiectul Dosarul nr. 475 / 2013, la BEJA, şi în baza căruia executorul judecatoresc a solicitat Instanţei Încuviinţarea Executării Silite şi s-au făcut acte de Executare Silită ca atare.
Anularea Hotărârii din Recurs, respectiv a Deciziei Civile nr.495 / R / 23.09.2013, conduce, în mod automat / implicit, la desfiinţarea titlului executoriu şi, ca urmare, a Executării Silite înseşi!
Prin urmare, nu mai exista niciun motiv pentru care Instanţa să mai dispună Suspendarea Executării Silite şi, totodată, Suspendarea Contestaţiei la Executare, ÎN CONDIŢIILE DESFIINŢĂRII TITLULUI EXECUTORIU ÎNSUŞI (!), situaţie ce conduce, implicit, la pronunţarea unei Hotărâri Judecătoreşti prin care să se dispună DESFIINŢAREA EXECUTĂRII SILITE ÎNSEŞI.

d) La data de 19.03.2014 s-a (re)judecat Recursul în Dosarul Civil nr. ... 24738 212 / 2009 (!) , AŞADAR NICIDECUM ÎMPOTRIVA HOTĂRÂRII NR.74, DIN 12.02.2014, pronunţată de către Curtea de Apel Galaţi, în Dosarul Civil nr.1243/44/2013 (!), ceea ce nu justifică Suspendarea Judecăţii Contestatiei la Executare, aşa cum, ÎN MOD ERONAT, NETEMEINIC ŞI NELEGAL a dispus Instanţa de Fond (Judecătoria Constanţa).

e) TOCMAI PENTRU A SUBLINIA SITUAŢIA DE DREPT, Contestatoarea are, în Apelul său, şi un cap de cerere privitor la... cauţiunea decisă de către Judecătoria Constanţa (Instanţa de Fond)!
Astfel, cu privire la Suspendarea Executării Silite, până la soluţionarea Contestatiei la Executare, Instanţa de Fond (Judecătoria Constanţa) nu a sesizat că o astfel de cerere a... RĂMAS FĂRĂ OBIECT (!), dat fiind faptul că a fost desfiinţat Titlul Executoriu şi, implicit, Executarea însăşi, situaţie pentru care, în contextul întoarcerii Executarii Slite, apare pe deplin justificată şi... restituirea cauţiunii, în cuantum de 1.000 lei, depusă de către contestatoarea SC Somaco Construct SRL Constanţa, pentru Suspendarea Provizorie a Executarii Silite, care a format obiectul Dosarului Civil nr. 33074 / 212 / 2013.
Restituirea cauţiunii se justifică, în această situaţie, ca o consecinţă a admiterii Contestaţiei la Executare şi Desfiinţarea Executării înseşi, deoarece, în cazul în care Contestaţia era respinsă, suma reprezentând cauţiunea era indisponibilizată, urmând a servi la acoperirea creanţelor prevăzute la art. 719 - alin.3, din Codul de Procedură Civilă (CPC), sau a celor stabilite prin Titlu Executoriu, caz în care se comunică executorului judecătoresc autorizat şi recipisa de consemnare a acestei sume!
Mai mult, potrivit art. 718 - alin.7, din Codul de Procedură Civilă, cauţiunea era deductibilă din cauţiunea finală, stabilită de către Instanţă, pentru suspendarea Executării Silite, până la soluţionarea contestaţiei la Executare. Întrucât suspendarea a rămas fără obiect, se impune ca şi cauţiunea să fie restituită, în cuantumul în care a fost depusă!

 

TITLUL EXECUTORIU A FOST DESFIINŢAT!!

 

3. Hotărârea Instanţei de Fond (Judecătoria Constanţa) a fost dată cu APLICAREA GREŞITĂ A LEGII, dat fiind faptul că nu a luat în vedere consecinţele desfiinţării Titlului Executoriu, aşa cum sunt prevăzute de Codul de Procedura Civilă (CPC), şi să dispună asupra admiterii Contestaţiei la Executare! Astfel:

a) Potrivit art. 722 - alin.1, din Codul de Procedură Civilă, cităm: „În toate cazurile în care se desfiinţează Titlul Executoriu, sau însăşi Executarea Silită, cel interesat are dreptul la Întoarcerea Executării, prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia.
Cheltuielile de executare pentru actele efectuate rămân în sarcina Creditorului”.

b) Potrivit art. 637 - alin.1, teza a II-a, din Codul de Procedură Civilă, se prevede ca, cităm: „Dacă TitlulExecutoriu este, ulterior, modificat ori desfiinţat, Creditorul va fi ţinut, în condiţiile legii, să îl repună pe Debitor în drepturile sale, în tot sau în parte, după caz”.
Prin urmare era pe deplin justificată cererea Contestatoarei, de Întoarcere a Executarii Silite, ca şi repunerea Părţilor în situaţia anterioară, prin obligarea, solidară, a Intimaţilor, la plata sumei de 7.705,68 lei, achitată de către contestatoare, în baza somaţiei emise la data de 03.12.2014, de către executorul judecătoresc, în Dosarul de Executare nr. 475 / 2013.
Obligarea solidară a Intimaţilor la plata sumei de 7.705,68 lei, către Contestatoare, este întemeiată şi pe faptul că, deşi aceştia cunoşteau că împotriva Deciziei Civile nr. 495 / R / 23.09.2013 a fost formulată o Acţiune în Anulare, care a făcut obiectul Dosarului Civil nr.1243 / 44 / 2013, aflat pe rolul Curţii de Apel Galaţi, Intimaţii au formulat, PE RISCUL LOR (!), o Cerere de Executare Silită a Contestatoarei, iar prin admiterea Contestatiei a fost anulată decizia în cauză, ceea ce a condus la desfiinţarea Titlului Executoriu, situaţie care îi obligă pe Intimaţi să o repună pe Contestatoare în drepturile sale, anterioare, potrivit prevederilor art. 637 - alin.1, teza a II-a, din Codul de Procedură Civilă, cheltuielile de executare rămânând în sarcina Intimaţilor (potrivit: art. 722 - alin.1, teza finală, din Cod Procedură Civilă).

(VA URMA!)

 

Articolele anchetei jurnalistice („CLICK”, pentru accesare!):


- “MAFIA RETROCEDĂRILOR FUNCIARE (Partea a şasea): Cei din spatele aşa-zişilor moştenitori vor terenurile din parcurile eoliene din Dobrogea”, Secţiunea „Dosarele Timpul”, 10.03.2014;

- “Am scăpat, în sfârşit, de CEL MAI SLAB PREFECT DIN ULTIMUL SFERT DE SECOL! Prefectura Constanţa a fost devirusată de ucigătorul E.Bola…”, Secţiunea “Politica”, 06.02.2014;

- “CINE PILOTEAZĂ REŢEAUA RETROCEDĂRILOR IMOBILIARE. Cazul Techirghiol-Săcele-Corbu-Agigea (Partea a cincea)”, Secţiunea “Dosarele Timpul”, 07.01.2014;

- “MAFIA RETROCEDĂRILOR IMOBILIARE, prefectul E.Bola şi… infracţiunea abuzului în serviciu, din Codul Penal (Partea a patra)”, Secţiunea “Dosarele Timpul”, 01.12.2013;

- „Prefectul EBOLA nu ştie că Direcţia Antifraudă este o instituţie PUBLICĂ, confundă Grecia cu Danemarca şi păgubeşte cu milioane de euro statul român, prin abandonarea proceselor! (2)”, Secţiunea “Dosarele Timpul”, 25.11.2013;

- „BO(a)LA lungă - moarte sigură, pentru judeţul unde-i prefect un om al abuzurilor, comenzilor politice şi incompetenţei crase! Chiar nu mai are PNL altă variantă pentru “Instituţia Prefectului”, la Constanţa?... (1)”, Secţiunea “Dosarele Timpul”, 19.11.2013;

- “EXCLUSIV - FALS ŞI UZ DE FALS? MAFIA RETROCEDĂRILOR IMOBILIARE, din judeţul Constanţa, prezintă instanţelor şi comisiilor competente ACELAŞI ACT - UNICAT ÎN… FORME DIFERITE! Judecătoria nu observă... (Partea a treia)”, Secţiunea „Dosarele Timpul”, 07.11.2013;

- “PROMO. EXCLUSIV: Mafia retrocedărilor imobiliare umblă cu... acte de proprietate falsificate? Un caz INEDIT, de la Mihail Kogălniceanu”, Secţiunea “Social”, 05.11.2013;

- “EXCLUSIV. MAFIA RETROCEDĂRILOR IMOBILIARE este susţinută de deciziile NELEGALE ale Comisiei de la Prefectură şi de presiunile... “Virusului E.BOLA”! (Partea a doua)”, Secţiunea “Dosarele Timpul”, 04.11.2013;

- “Virusul “Ebola” bântuie devastator prin Prefectura Constanţa: reprezentantul Guvernului în teritoriu face presiuni ilegale asupra Comisiei de reconstituire a dreptului de proprietate din Lumina, pentru a o determina să ignore legea! (Partea 1)”, Secţiunea “Dosarele Timpul”, 29.10.2013.

Taguri: Mafia, Tudrancea, Sibioara, Valea-cu-Izvorul, Lumina, judetulConstanta, MihailKoigalniceanu, Agigea, Techirghiol, Corbu, Tulcea, Braila, Calarasi, Galati, CurteadeApel, Hasotti, IonelHasotti, PuiuHasotti, revendicari, funciara, terenuri,
OMD MAMAIA CONSTANTA

Adauga un comentariu

Aboneaza-ma la comentarii

Editorial

Mărirea și prăbușirea lui Florin Cîțu
scris de Radu Vladimirescu
Îl mai țineți minte pe Florin Cîțu, cel care din postura de postac pe Facebook a bifat în doar trei ani de zile funcțiile de ministr(...)
citeste mai mult

Cele mai noi

Cele mai recente comentarii