Nume
Email
Categoria din care vrei sa primesti
dosarele timpul
Din cauza unor interese de gașcă, „Ziua Constanței“ riscă să fie ratată                                       FĂCĂTURI LOCALE CU OFERTE... PENALE !               Cum a fost măsluită licitația pentru atribuirea contractului de finanțare a organizării evenimentului

Din cauza unor interese de gașcă, „Ziua Constanței“ riscă să fie ratată FĂCĂTURI LOCALE CU OFERTE... PENALE ! Cum a fost măsluită licitația pentru atribuirea contractului de finanțare a organizării evenimentului(3147)

      La data de 21 martie a.c., Asociația Cultural-Artistică „Hara“, asociație non-profit, s-a înscris cu proiectul „Tomis redivivus“ la selecția de oferte a Primăriei Constanta, pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă a organizării evenimentului „Ziua Constanței“.
      Pe tot parcursul procedurilor de înscriere, selecție și evaluare a ofertelor, reprezentanții asociației au constatat o serie întreagă de nereguli procedurale și de fond, care, în cele din urmă, au determinat desemnarea contracandidatei, Asociația Culturală „Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului“ ca fiind... câștigătoarea selecției de oferte!
     În această situție, la 06 aprilie a.c., Asociația „Hara“ a contestat decizia nr. 51621/ 01.04.2016 a Comisiei de selecție a ofertelor documentul fiind adresat Direcției de Transport și Organizare Evenimente din cadrul Primariei Constanta.

              Contestația constă, în principal, din următoarele:
             *** Prezența în cadrul Comisiei de selecție a ofertelor, în calitate de membru și de președinte al Comisiei, a domnului Călin - Eugen HANȚIU (vezi galeria foto), aflat într-un flagrant conflict de interese, atâta vreme cât Asociația declarată câștigătoare are colaborator/ partener la acest eveniment Facultatea de Arte din cadrul Universității „Ovidius“, al cărui decan este... prof. univ. dr. Daniela HANȚIU (vezi galeria foto), nimeni alta decât SOȚIA domnului Călin - Eugen Hanțiu!
            Fapt interesant, cu câteva zile înainte ca decizia Comisiei de evaluare să fie comunicată oficial, d-na Daniela Hanțiu își anunțase deja studenții și a început repetițiile cu aceștia pentru spectacolul „Constantin cel Mare“, ce urmează a fi prezentat de Asociația „Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului“ în cadrul evenimentului „Ziua Constanței“!

              *** Modalitatea de organizare a procedurii de selecție
              Conform prevederii din Legea achizițiilor publice și licitațiilor, „deschiderea ofertelor se va face în prezența membrilor comisiei de evaluare/ licitație și a reprezentanților ofertanților“, prevedere care nu a fost respectată de Primăria Constanța.
             De altfel, în cadrul mai multor discuții informale, Liviu Pătrașcu (foto pag. 1), directorul Direcției de Relații Internaționale și Organizări Evenimente de la Primărie, a atenționat că reprezentanții ofertanților trebuie să fie prezenți la deschiderea ofertelor și, de asemenea, pot susține proiectul în fața membrilor comisiei de evaluare. Ulterior, înaintea deschiderii plicurilor cu oferte, Liviu Pătrașcu s-a răzgândit, pentru că, pentru el, cuvintele spuse nu au valoare, „Ziua Constanței“ este ca un joc și câștigarea licitației de cine trebuie... este un scop! Din aceste cauze și pentru că „așa vrea mușhii lui“, a considerat că prezența reprezentanților de la „Hara“ nu mai este oportună, interzicându-le acestora accesul la evaluarea ofertelor (punând preț pe seriozitatea lui L.P., doi membri ai asociației veniseră de la București special cu acest scop!).
           De asemenea, Liviu Pătrașcu, tot în cadrul unor discuții informale, a precizat că nu va fi acceptată organizarea unui moment de teatru pentru copii, urmând descalificarea celor care vor propune așa ceva în ofertă.
             În aceste condiții, mințită și indusă în eroare, Asociația „Hara“ nu a mai inserat în ofertă un moment de acest gen, deși oferta contracandidaților a avut inclus spectacolul pentru copii „Gașca Zurli“, luat în considerare ca fiind valabil!

           *** Contractul de barter, în valoare de 101.253 lei (cca 22.800 euro), încheiat de Asociația rivală cu „Arasound“ Constanța a fost prezentat în proiectul propus de asociație ca fiind aport propriu!
          Conform celor legale, contractele de barter nu pot fi încheiate între societăți comerciale și asociații fără scop patrimonial în vederea obținerii de fonduri nerambursabile, situație în care Asociația „Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului“ nu poate beneficia de aportul propriu impus în caietul de sarcini (minim 10% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate), un motiv în plus pentru a fi descalificată!
          De reținut este și faptul că, în contractul de barter, se stabilește că „Arasound“ oferă servicii de specialitate (scenă, scenotehnică, lumini, sonorizare etc) în valoare de 101.253 lei, în timp ce, în contrapartidă, Asociația „Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului“ se obligă să asigure (în perioada 21-26 mai a.c.) către „Arasound“ folosința Sălii Mari a Teatrului de pe Lipscani din București, la acelasi preț de 101.253 lei!
         În realitate, așa cum reiese din Comunicatul pus la dispoziția redacției noastre de Asociația Cultural-Artistică „Hara“, «„Asociația Culturală „Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului“ deține o sală pentru spectacole și evenimente pe„Asociația Culturală „Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului“ nu deține în patrimoniu nicio sală de spectacole, dar furnizează această informație falsă în cadrul contractului de barter: „Asociația Culturală „Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului“ deține o sală pentru spectacole și evenimente pe care „Arasound“ dorește să o folosească pentru organizarea unor evenimente - in perioada 21-26 mai 2016 - la prețul de 101.253 lei. E drept (...) folosește sala respectivă printr-un contract de închiriere: S.C. Alfa Ideal Consulting SRL, reprezentată prin Anamaria Tramundana (din nou apare acest personaj!) în calitate de director general - locator, și „Asociația Culturală „Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului“ (adica tot ea!!!) - locatar. Obiectul contractului îl reprezintă închirierea spațiilor, inclusiv a Sălii Mari de Spectacole din imobilul situat în Bucuresti, str. Lipscani, nr. 53». 

           *** Punctajul oferit de comisia de selecție a ofertelor
                 În caietul de sarcini, la paragraful privind regulile care stabilesc punctarea fiecărei oferte, la litera c) se specifică: „experiență în organizarea unor evenimente asemănătoare: pentru fiecare eveniment asemănător organizat, ofertantul va primi câte 3 puncte. Aprecierea se va face pe baza scrisorilor de recomandare precum și a documentelor care dovedesc experiența“. Oferta Asociației „Hara“ a avut la bază 35 de contracte (dintre care 27 ca organizator și 8 ca partener în organizare) și 11 scrisori de recomandare din partea Primăriilor și centrelor culturale care au asigurat finanțarea.
         De reținut că două dintre aceste contracte sunt pe proiecte europene (identificate cu SMIS 29617 și SMIS 28602), fiecare în valoare de 1.975.220.80 lei!
       Cu toate acestea, deși asociația contracandidată a avut în portofoliu numai 4 (patru) evenimente, oferta Asociației „Hara“ a fost punctată cu 0 (zero) la acest punct din caietul de sarcini, evenimentele înscrise în portofoliul privind experiența anterioară fiind considerate „nerelevante“ de către comisie!!!
        Mai mult decât atât, la litera d) din același paragraf referitor la punctarea ofertelor, se menționează: „oferta care va cuprinde spectacolele cu gradul cel mai mare de calitate și complexitate - 20 de puncte; celelalte oferte - 0 (zero) puncte. Aprecierea gradului de calitate si complexitate se va face in functie de propunerea tehnică.“
       În urma deciziei Comisiei, cele 20 de puncte au fost acordate Asociației „Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului“!!!
De asemenea, mai trebuie reținut și faptul că, potrivit propunerii tehnice a aceleiași asociații, 75% din desfășurarea evenimentului se limitează la momente de teatru, în condițiile în care, în caietul de sarcini, nu s-a specificat că oferta tehnică să se bazeze pe acest gen de spectacole, ci pe diversitate și complexitate!!!
        Din această cauză, punctul de vedere al Asociației „Hara“ este tranșant: „considerăm că oferta noastră este cea care ar fi trebuit să fie punctată cu cele 20 de puncte (...), întrucât în oferta noastră tehnică am introdus mai multe elemente inedite, diversificate, spectaculoase și emoționante, de mare impact vizual“.
        Pe lângă cele impuse în caietul de sarcini, respectiv parada costumelor de epoca, parada mașinilor de epocă, concerte, foc de artificii etc., Asociația „Hara“ a mai propus: parada motocicliștilor, Crosul Constanței, două spectacole de stand-up comedy la Căminul de bătrâni și nevoiașilor asistați de Asoc. „Fair-play“, spectacol istoric „Mihai Viteazul“, aterizarea a 12 parașutiști pe faleza Cazinoului (spectatorii vor putea urmări evoluția parașutiștilor în cădere liberă și în zbor planat, precum și aterizarea în proximitatea zonei de promenade), filmarea concertului cu tehnică „360 grade“, oferirea a 20.000 flori doamnelor și domnișoarelor prezente pe parcursul zilei la manifestări, considerând toate acestea ca o ofertă net superioară celei a contracandidatei sale.
         În finalul Comunicatului remis redacției noastre se afirmă: „În condițiile constatării atâtor nereguli, pe cât de numeroase, pe atât de grave, nu putem să nu luăm în calcul posibilitatea ca membrii Comisiei să fi fost superficiali, subiectivi, influențați sau să fi avut interese personale sau de grup în luarea deciziei de a acorda câștig de cauză Asociației Culturale „Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului“.
        În condițiile prezentate mai sus, reprezentanții Asociației „Hara“ trag un semnal de alarmă „în ceea ce privește totala lipsă de profesionalism, atitudinea vădit părtinitoare, superficialitatea și subiectivitatea de care au dat dovadă atât organizatorii selecției de oferte, cât și membrii Comisiei de evaluare, aspect cu atât mai grav cu cât este vorba de fonduri publice în valoare de aproximativ 600.000 lei (aprox. 135.000 euro)“.

 

        Cine este în spatele Asociației Culturale „Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului“
      • Asociația „Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului“ are ca fondator și director pe Luminița Munteanu, fostă angajată la localurile Cafe d'Art și Studio 1 ale proprietarului „de facto“ al Asociației, Anamaria TRAMUNDANA.
         • Asociația are sediul social în Constanța, la aceeași adresă mai având sediile sociale trei societăți, care aparțin sau care au legătură directă cu Anamaria TRAMUNDANA - verișoara lui Liviu TRAMUNDANA, șeful Serviciului Relații Internaționale din Primăria Constanța.
      • Potrivit Organigramei Primăriei Municipiului Constanța, Serviciul Relații Internaționale din face parte din Direcția de Relații Internaționale și Organizări Evenimente (!), alături de Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente (!), adică exact entitatea din Primăria Constanța care s-a ocupat de organizarea procedurii selectiei de oferte pentru evenimentul „Ziua Constanței“ (!).
      • De altfel, Liviu TRAMUNDANA a fost prezent la toate dezbaterile publice referitoare la organizarea „Zilei Constanței“ în calitate de reprezentant al Primăriei Constanța, tot el fiind persoana care a propus membrii din componența Comisiei de evaluare.


      • Anamaria TRAMUNDANA este cea care a înaintat personal oferta la selecția pentru organizarea evenimentului „Ziua Constanței“, ea făcând parte din echipa de proiect în calitate de director de creație și responsabil în cadrul contractului de parteneriat încheiat între Asociație și Facultatea de Arte din cadrul Universității „Ovidius“ (!).
           • Anamaria TRAMUNDANA semnează, în calitate de director general al S.C. „Alfa Ideal Consulting“ SRL, un contract de închiriere cu Asociația „Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului“ pentru Sala mare a Teatrului de pe Lipscani, sala respectivă fiind obiectul unui contract de subînchiriere, în valoare de 101.253 lei, folosit ca barter în oferta Asociației în proiectul depus pentru organizarea „Zilei Constanței“, ca aport propriu.
         De asemenea, trebuie avută în vedere și legătura strânsă de prietenie a Anamariei TRAMUNDANA cu Lică Gherghilescu(vezi galeria foto), directorul Teatrului de Păpuși Constanța, și cu Elena-Daniela Dumitrescu, directorul Teatrului de Stat Constanța (vezi galeria foto, fosta soţie a lui Cristian Zgabercea), aceștia doi fiind membri ai Comisiei de selecție a ofertelor pentru organizarea evenimentului „Ziua Constanței“.
      • Din Comisie mai fac parte Doina Păuleanu (director al Muzeului de Artă, vezi galeria foto) și Luana Turbureanu (jurist Primărie).

        Contactat de redacția noastră, dl. Aurelian Pătrunjei, coordonator proiect la Asociația Cultural-Artistică „Hara“ ne-a declarat în exclusivitate: „Tentativa de fraudare a selecției de oferte și de obținere de foloase necuvenite din partea Asociației Culturale „Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului“ este cu atât mai evidentă cu cât valoarea contractului de barter este supraevaluată în mod flagrant.
        Astfel, asociația desemnata câștigătoare și societatea comerciala «Arasound» s-au înțeles asupra sumei de 101.253 lei, pentru subînchirierea Sălii Mari a Teatrului de pe Lipscani, pentru o perioadă de șase zile, ceea ce presupune o chirie zilnică de 16.875 lei, în condițiile în care, de obicei, chiria sălii nu depășește 1.200 lei/ zi!!!
      În plus, o altă dovadă a faptului că evaluarea ofertelor a fost injustă, chiar părtinitoare, este reacția reprezentanților Primăriei Constanța, care refuză în mod sistematic să ne prezinte motivele pentru care oferta contracandidaților noștri a fost considerată superioară, chiar dacă Legea Achizițiilor publice prevede la art. 210, alineatul 2, paragraful c): «Autoritatea contractantă oferă fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, dar care nu a fost declarată câștigatoare, caracteristicile și avantajele relative ale ofertei/ ofertelor desemnate câștigătoare în raport cu oferta sa".
       

        Ultima oră: - În cursul zilei de azi, reprezentanții Asociației Cutural Artistice „Hara“ au depus la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța o plângere penală împotriva organizatorilor selecției de oferte și a membrilor Comisiei. Vom reveni, în funcție de derularea evenimentelor.


 

      P.S. - Nu mă subestimați! Gândesc mai mult decât arăt, știu mai multe decât scriu și observ mai multe decât credeți!
 

OMD MAMAIA CONSTANTA

Adauga un comentariu

Aboneaza-ma la comentarii

Editorial

Vergile, nu te dai și tu în roată?
scris de Radu Vladimirescu
De 1 decembrie, primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, din vila sa de la Eforie, le-a făcut constănțenilor două cadouri pe c(...)
citeste mai mult

Cele mai noi

Cele mai recente comentarii