Nume
Email
Categoria din care vrei sa primesti
dosarele timpul
CINE PILOTEAZĂ REŢEAUA RETROCEDĂRILOR IMOBILIARE. Cazul Techirghiol-Săcele-Corbu-Agigea (Partea a cincea)

CINE PILOTEAZĂ REŢEAUA RETROCEDĂRILOR IMOBILIARE. Cazul Techirghiol-Săcele-Corbu-Agigea (Partea a cincea)(5802)

În ultimele luni, am prezentat cititorilor primele rezultate ale anchetei noastre jurnalistice, referitoare la ceea ce am identificat ca fiind o adevărată reţea de acaparare (uzând cel mai adesea de mijloace excedentare Legii!) a unora dintre cele mai valoroase terenuri din judeţul Constanţa, prin revendicarea reconstituirii dreptului de proprietate asupra acestora, pe baza legislaţiei de după decembrie 1989, reparatorii faţă de deposedările abuzive comise de regimul comunist, demersurile (pe linie judiciară şi pe cea administrativă) fiind efectuate, formal, de către fel de fel de indivizi care se pretind moştenitori ai „autorilor” (termenul juridic pentru proprietarii cărora le-au fost confiscate bunurile imobiliare în cauză).

Atât în cazul legat de cariera de piatră granitică (şisturi verzi) de la Sibioara, comuna Lumina, cât şi în cel al fostei autobaze, de la Mihail Kogălniceanu (ambele fiind, în continuare, în atenţia noastră, urmând noi dezvăluiri legate de acestea) am arătat că există aspecte care ne îndreptăţesc să caracterizăm această ofensivă a revendicărilor întârziate, apărute din senin, în momentul când respectivele terenuri au devenit foarte valoroase (datorită conjuncturii şi investiţiilor realizate pe acestea), ca având elementele definitorii ale unei adevărate... MAFII A REVENDICĂRILOR IMOBILIARE (în specil de suprafeţe de teren)!
Am realizat, relativ repede, faptul că nu este vorba despre situaţii izolate, asemănătoare, atunci când similitudinile s-au dovedit a fi extrem de numeroase, atât ca personaje implicate, cât şi (de fapt: mai ales!) ca mod de operare, pus la punct şi aplicat, scrupulos şi tenace, de către cei care stau, de fapt, în spatele întregii reţele, folosind interfeţe formale, fabricate în laboratoarele acestei foarte bine organizate mafii, „dotată” cu pârghi juridice (a se citi, concret: judiciare!) şi administrative solide.

 

Mecanismul mafiot: scrupulos organizat, tenace turat şi solid dotat, pe palierele judiciar şi administrativ!

 

În primele episoade ale acestui serial-investigaţie, am arătat că mafia retrocedărilor de terenuri nu se sfieşte să folosească niciun mijloc prin care să-şi atingă scopul.

Mai întâi, inventează „autori”, precum ciudatul „plugar”, Nicolae Tudorancea, de la Sibioara – Lumina, semianalfabet dar cam... latifundiar, cu proprietăţi funciare extinse, în tot judeţul, ba chiar şi în afara lui, în plus, ca orice „plugar” gospodar, nu-i aşa..., având şi o carieră de granit în bătătură, la momentul când au năvălit comuniştii! Sau numeroasa sa familie, tot de... „autori”, toţi cu proprietăţi prin toată Dobrogea (inclusiv la Mihail Kogălniceanu, caz de care ne-am ocupat şi continuăm să o facem!).

Pasul doi: fabrică, aşa cum spuneam, moştenitori, de obicei, „în lanţ”, până la a treia spiţă cel puţin, pentru a se pierde urma adevărului, în negura timpului, şi a se justifica lipsa înscrisurilor doveditoare, numai bune de înlocuit cu... martori care, la momentul confiscărilor comuniste aveau... cinci anişori, ori... nici atât!

Am ajuns şi la al treilea produs al laboratorului mafiot: dovezile revendicatorului. Acest probatoriu, conform Legii, este, bineînţeles, de două feluri: înscrisuri şi martori. În privinţa înscrisurilor, am arătat, în artcolele precedente, că acestea n-au decât trei „mici” cusururi. Sunt puţine, irelevante şi, mai ales,... false! Adică nu prea există, iar dacă există nu sunt relevante, iar alea relevante, aşa puţine cum apar, sunt cam... FALSURI! Uneori grosolane: a se vedea, de exemplu, facsimilurile din articolele despre Mihail Kogălniceanu!
Cât despre aşa-zişii martori, avem de-a face, din ce-am investigat până acum, cu o adevărată orgie a sperjurului! În special în cazul pomenit mai sus...


Acum, după ce au fost fabricaţi şi „echipaţi” de luptă moşteniţii, moştenitorii şi martorii, se trece la treaba propriu-zisă. Mai întâi, parcurgerea treptelor administrative, legale. Dacă ţine (la armele din dotare deja enumerate adăugându-se, acum, şi pilele şi relaţiile sus-puse ori doar locale, plus alte mijloace de presiune sau... ademenire) e bine. Dacă nu...
Păi, dacă nu s-a reuşit nimic nici la Comisia Locală de Împroprietărire, nici la cea Judeţeană, la care prefectul este jupân (în cazurile Lumina şi Kogălniceanu această „Instituţie” fiind, în acest moment, prin titularul postului, Eugen Bola, în... „dotarea” celor care-i pilotează pe revendicatori, pe linie de partid şi de amiciţie personală, dacă n-or mai fi şi alte stimulente...), fuga la coana Justiţie.
Aici, de asemenea, trebuie să fii „dotat”. De exemplu, una dintre numeroasele coincidenţe care ne-au sărit în ochi, în dosarele Lumina şi Mihail Kogălniceanu, este aceea că la Judecătoria Constanţa – Secţia Civilă, s-a... „nimerit” (hmm, ne-am dres vocea, nimic altceva...)... aceeaşi doamnă preşedintă de complet - judecător unic: Corina Eugenia Jianu. Care, tot întâmplător, fără urmă de îndoială, nu-i aşa?, a dat, în ambele speţe, soluţii mai degrabă (“parţial”, dar… la capetele de cerere cele mai importante!) favorabile revendicatorilor. Culmea (vorba vine…) este că atunci când am trecut la studierea unui al treilea caz, din Techirghiol-Săcele-Corbu, cu extensie la Techirghiol şi Corbu!), am constatat că dosarul a fost judecat… tot de Corina Eugenia Jianu. Aţi ghicit: cu acelaşi tip de soluţie, preponderant favorabilă reclamantului-revendicator!

Eiii, şi acum intervine, din nou, “dotarea” administrativă, în special cea pe linie, teritorial-guvernamentală. “Instituţia Prefectului”, cum ar zice tot rumânu’… La noi, în aceste timpuri, se numeşte. E.Bola. Dar e poreclit... tot aşa! După numele ucigătorului virus african.
Rolul onor-prefectului, conceput de către capii întregii afaceri, este acela de a face presiuni asupra Comisiei Locale de a-i pune în posesie pe petenţi, NEAPĂRAT PE VALOROSUL AMPLASAMENT REVENDICAT! Şi asta deşi procesele sunt în continuare pe rol, la instanţele superioare ori prin deschiderea de noi dosare, ca urmare a demersurilor judiciare iniţiate de părţile adverse revendicatorilor, bazate pe reglementări legale temeinic invocate. Inutil de menţionat că astfel de presiuni, de felul celor pe care le face prefectul „Ebola” la Lumina şi Mihail Kogălniceanu, numai legale şi conforme „fişei postului” său nu sunt!

 

Parcă trase la indigo: cazurile Sibioara, Lumina, Mihail Kogălniceanu şi, mai nou, Techirghiol-Săcele-Corbu-Agigea (126 hectare!)

 

Începând cu acest episod al anchetei noastre, ne vom ocupa (şi) de un alt caz neabordat, până acum, în presă. Este la fel de simplu, pe fond, ca şi cele anterior investigate, dar este, în acelaşi timp, extrem de complicat, ca desfăşurare a ostilităţilor în Justiţie şi administraţie, ca urmare a acţiunilor iniţiate de către revendicator. Sunt peste...10 (zece!) dosare civile deschise de către acesta! Mai mult: pornindu-se de la o cerere de împroprietărire adresată Comisiei Locale din comuna Techirghiol, s-a ajuns la extinderea pretenţiilor asupra unor terenuri din... Săcele, Corbu şi Agigea. Halucinant! În total, sunt revendicate... 126 de hectare!
Astăzi ne vom limita la a prezenta, pe scurt, punctul de pornire al investigării cazului, urmând a descrie întreaga tărăşenie în articolele următoare. Iniţial, ne-a atras atenţia similitudinea, de fond şi de metodă, a speţei acesteia, cu situaţiile de la Sibioara şi Kogălnicenu. Mergând pe firul afacerii, am constatat că nu ne-a înşelat instinctul de ziarist...

Iată de unde am pornit investigaţia. Un anume Sădeanu Dan Paul cere, în Instanţă (Dosarul nr.24145/212/2010, Judecătoria Constanţa / Completul de Fond Funciar), anularea Hotărârii nr. 93/25.092.000 a Comisiei Locale de Fond Funciar Techirghiol, prin care s-a validat propunerea de acordare a suprafeţei de 50 ha. teren extravilan, de pe urma defunctei Cristu Cristina. Sădeanu solicită obligarea Comisiei Locale de Fond Funciar Techirghiol la punerea în posesie, pentru suprafaţa de 50 ha, teren situat în extravilanul localităţii Techirghiol, în situaţia în care pe raza acesteia nu există suprafeţe, libere de sarcini şi apte conform reglementărilor legale, care să acopere integral cererea reclamantului. De asemenea, Sădeanu cere ca Instanţa să oblige Agenţia Domeniilor Statului (ADS) sau Comisia Locală de Fond Funciar a comunei Săcele, la predarea către Comisia Locală de Fond Funciar Techirghiol de teren agricol, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate în fizic (natură) şi obligarea Comisiei Judeţene Constanţa la emiterea şi înmânarea titlului de proprietate, în favoarea reclamantului, pentru suprafaţa de 50 ha teren. Indicând şi amplasamentul precis: parcelele Ps 314, Ps 315, Ps 354 sau Ps 322, situate în teritoriul administrativ al comunei Săcele, prin transfer de anexe, potrivit art. 3 alin. 3 din Legea nr. 1/2000, fiecarei comisii revenindu-i obligaţiile prevăzute de art. 4 si art. 5 din H.G. nr. 890/2005. În motivarea aşa-ziselor precizări, reclamantul arată că prin sentinţa civilă nr. 10529/23.04.2010, pronunţată de Judecătoria Constanţa, în dosarul nr. 17442/212/2007 (soluţie dată de obsedanta judecătoare Corina Eugenia Jianu, aceeaşi care le-a satisfăcut, în cea mai mare măsură, şi pretenţiile revendicatorilor de la Sibioara – Lumina şi Mihail Kogălniceanu!), rămasă irevocabilă prin decizia civilă nr. 1132/2010, a Tribunalului Constanţa, Instanţa a dispus, printre altele, obligarea pârâtelor Comisia Locală de Fond Funciar Techirghiol, Comisia Locală de Fond Funciar Săcele şi Comisia Judeţeană Constanţa la reconstituirea, prin compensare, şi emiterea titlului de proprietate, în favoarea reclamantului, pentru suprafaţa de 80,50 ha, în parcelele Ps 314, Ps 315, Ps 354 sau Ps 322, situate în teritoriul administrativ al Comunei Săcele, prin transfer de anexe, potrivit art. 3 alin. 3 din Legea nr. 1/2000, fiecărei Comisii revenindu-i obligaţiile prevăzute de art. 4 si art. 5 din H.G. nr. 890/2005. În sensul celor de mai sus, Comisia Judeţeană Constanţa a emis două titluri de proprietate, în favoarea reclamantului, respectiv: Titlul de Proprietate nr. 8059/25.10.2011, pentru suprafaţa de 40 ha teren, situat în tarlaua 33, parcelele 120/120/2 şi 120/11, câte 20 ha fiecare, în extravilanul comunei Săcele şi Titlul de Proprietate nr. 7989/5.10.2011, pentru suprafaţa de 40,5 ha, teren situat în tarlaua 33, parcela 120/10/3, tot în extravilanul comunei Săcele.
Aşadar, după cum reiese din înscrisurile depuse la dosarul cauzei, reclamantului i s-a reconstituit dreptul de proprietate, pentru suprafaţa totală de 80,50 ha, teren în teritoriul administrativ al comunei Săcele, fiindu-i emise cele două titluri de proprietate, astfel cum au dispus Instanţele în Hotărarile judecătoreşti menţionate. În atare situaţie, cererea modificatoare a reclamantului nu numai că apare ca lipsită de interes, dar este lipsita şi de obiect.
În plus, după cum reiese din Adresa nr. 3391/10.10.2012, emisă de Primăria Comunei Săcele, parcelele solicitate de reclamant, respectiv Ps314, Ps315, Ps354 si Ps 322 nu se află la dispoziţia Comisiei Locale de Fond Funciar Săcele. Aceste parcele fac parte din islazul comunal care, în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991 , nu pot face obiectul retrocedării! De asemenea, se mai arată, în aceeaşi adresă, că aceste terenuri nu sunt libere de sarcini, făcând obiectul unor contracte de constituire a dreptului de superficie şi a unor drepturi şi servituţi conexe, pentru construirea de parcuri eoliene (contract cu elveţienii de la „Eolica”), aprobate prin Hotărâri de Consiliu Local.

Dar vom vedea, în articolele următoare, care este, de fapt, planul celor care-l pilotează (şi!) pe acest Sădeanu, cetăţean care, am aflat ulterior, nici nu prea mai stă prin ţară, el fiind stabilit, de mai mult timp, în Statele Unite ale Americii...

(VA URMA)


Articolele anterioare ale anchetei jurnalistice:

“MAFIA RETROCEDĂRILOR IMOBILIARE, prefectul E.Bola şi… infracţiunea abuzului în serviciu, din Codul Penal (Partea a patra)”, Secţiunea “Dosarele Timpul”, 01.12.2013;
“PROMO -- HOŢUL STRIGĂ... "HOŢII" : MAFIA RETROCEDĂRILOR IMOBILIARE, ÎN SUD-ESTUL ROMÂNIEI!”, Secţiunea “Dosarele Timpul”, 12.11.2013;
“EXCLUSIV - FALS ŞI UZ DE FALS? MAFIA RETROCEDĂRILOR IMOBILIARE, din judeţul Constanţa, prezintă instanţelor şi comisiilor competente ACELAŞI ACT - UNICAT ÎN… FORME DIFERITE! Judecătoria nu observă... (Partea a treia)”, Secţiunea „Dosarele Timpul”, 07.11.2013;
“PROMO. EXCLUSIV: Mafia retrocedărilor imobiliare umblă cu... acte de proprietate falsificate? Un caz INEDIT, de la Mihail Kogălniceanu”, Secţiunea “Social”, 05.11.2013;
“EXCLUSIV. MAFIA RETROCEDĂRILOR IMOBILIARE este susţinută de deciziile NELEGALE ale Comisiei de la Prefectură şi de presiunile... “Virusului E.BOLA”! (Partea a doua)”, Secţiunea “Dosarele Timpul”, 04.11.2013;
“Virusul “Ebola” bântuie devastator prin Prefectura Constanţa: reprezentantul Guvernului în teritoriu face presiuni ilegale asupra Comisiei de reconstituire a dreptului de proprietate din Lumina, pentru a o determina să ignore legea! (Partea 1)”, Secţiunea “Dosarele Timpul”, 29.10.2013.

OMD MAMAIA CONSTANTA

Adauga un comentariu

Aboneaza-ma la comentarii

Editorial

Vergile, nu te dai și tu în roată?
scris de Radu Vladimirescu
De 1 decembrie, primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, din vila sa de la Eforie, le-a făcut constănțenilor două cadouri pe c(...)
citeste mai mult

Cele mai noi

Cele mai recente comentarii