Nume
Email
Categoria din care vrei sa primesti
numerologie
Noul Prefect al județului Constanța, George-Sergiu Niculescu - NUMEROLOGIE

Noul Prefect al județului Constanța, George-Sergiu Niculescu - NUMEROLOGIE(2346)

La data de 27 decembrie 2019, Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 982/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Constanța de către domnul Niculescu George-Sergiu. Hotărârea a intrat în vigoare începând cu data de 30 decembrie 2019, când a fost învestit în funcție.

 

Carismatic și generos, idealist și neconvențional George-Sergiu Niculescu preferă a se confrunta, mai degrabă, cu marile probleme ale vieții decât cu cele mărunte (are cifra destinului 9 din 2 și 7). Uneori excesiv de retras, alteori deosebit de comunicativ, noul prefect al județului Constanța poate deveni distant, inabordabil și încăpățânat dacă ceva i se pare a fi în neregulă. Uneori sceptic, alteori melancolic, întotdeauna intuitiv și analitic, preferă să lucreze în ritmul său fără a fi zorit. Poate colabora excelent dacă este nevoie (cifra 2 din destin), poate deveni generos dacă simte că așa trebuie (cifra destinului 9), te poți baza întotdeauna pe ajutorul său dacă el decide că meriți.

 

Își planifică totul cu răbdare și atenție, ia deciziile doar după o îndelungă judecată (cifra 2 din destin). Nu vrea să supere pe nimeni dar nici nu suportă să primească ordine sau sfaturi, preferând să urmeze propriile decizii, eventual să suporte consecințele propriilor greșeli (cifra 7 din destin).

Poate lucra în echipă dacă trebuie (2), se pricepe să se izoleze pentru a se reface (7).

Detestă comportamentul nepoliticos, în general are calități de om bun și generos atâta timp cât nu-l deranjezi. O vorbă, un gest, un cuvânt, nelalocul lor pot declanșa un spectacol la care preferi să nu fii prezent (cifra 2 din destin este responsabilă de acele neașteptate și rapide treceri de la o stare la alta sufletească). Fin cunoscător al naturii umane, are calități de bun psiholog (cifra 7 din destin).

 

Adaptabil și fermecător, poate fi ceea ce trebuie la momentul potrivit. Are nevoie de libertatea de a acționa așa cum consideră el a fi necesar. Este atras de situațiile competitive, lucrează excelent în condiții de stres (cifra zilei de naștere 5). Este aproape imposibil să îl poți cunoaște cu adevărat, disimulează excelent, poate interpreta orice rol, este iute la minte și descurcăreț găsind mereu cea mai rapidă cale de rezolvare a problemelor.
Vânzător strălucit, este foarte bun în tot ceea ce presupune comunicare. Vrea să reușească indiferent de prețul plătit, detestă eșecul. Perspicace și analitic îi vede pe ceilalți așa cum sunt ei și este aproape imposibil să îl poți păcăli, minți, duce cu vorba. Se plictisește repede, are nevoie permanentă de acțiune, reacționează rapid și deloc plăcut atunci când realizează încercarea unora de a îl manipula (cifra zilei de naștere 5, născut fiind pe 23).

 

Comportamentul îi este generos (cifra numelui complet 9). Își dorește să realizeze totul perfect și să aibă cât mai mulți bani (cifra vocalelor 8). Este perceput ca având calități de lider (cifra consoanelor 1).

Iese din necazuri cu inventivitate, când se confruntă cu dificultăți acționează neconvențional, neașteptat, având mereu noroc (caracteristica ascunsă 3).

 

Anul 2019 a avut pentru George-Sergiu Niculescu o vibrație 3, vibrația riscului, a norocului și a secretelor. Luna decembrie cu a sa vibrație personală 6, l-a determinat să se responsabilizeze, se se implice, să își mai ia o sarcină suplimentară de îndeplinit. Ziua de 30 decembrie (ziua învestirii în funcția de prefect al județului Constanța) a avut pentru el o vibrație personală 9, o vibrație care marchează sfârșitul unei etape, o vibrație nu prea potrivită începutului de drum. Doar că Hotărârea de Guvern a fost luată la data de 27 decembrie 2019, zi cu vibrație personală 6, pe actualul prefect al Constanței.

 

Anul 2020 este un an cu o vibrație personală 4 pentru el, vibrația muncii, a realizărilor materiale, a pragmatismului și a seriozității. Luna ianuarie 2020 are o vibrație personală 5 pentru George-Sergiu Niculescu, o vibrație potrivită lui. Este vibrația schimbării, modificărilor. Își modifică stilul de viață, își schimbă obiceiuri, își reformează întreaga structură a vieții.

 

Din Legea privind prefectul și instituția prefectului, legea nr. 340/2004, republicată în 2008, amintim următoarele:

 

Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local.
(2) Guvernul numește câte un prefect în fiecare județ și în municipiul București, la propunerea ministrului internelor și reformei administrative.
(3) Prefectul este garantul respectării legii și a ordinii publice la nivel local.
(4) Miniștrii și conducătorii celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului pot delega prefectului unele dintre atribuțiile lor de conducere și control cu privire la activitatea serviciilor publice deconcentrate din subordine.
(5) Atributiile care pot fi delegate potrivit alin. (4) se stabilesc prin hotarâre a Guvernului).

 

Capitolul III - Atribuțiile prefectului


Art. 19
(1) In calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul îndeplinețte următoarele atribuții principale:
a) asigură, la nivelul judetului sau, dupa caz, al municipiului București, aplicarea și respectarea Constituției, a legilor, a ordonanțelor si a hotarârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum și a ordinii publice;
b) acționează pentru realizarea în județ, respectiv în municipiul Bucurețti, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare și dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competențele și atribuțiile ce ii revin, potrivit legii;
c) acționează pentru menținerea climatului de pace socială și a unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituționale și sociale, acordând o atenție constantă prevenirii tensiunilor sociale;
d) colaborează cu autoritațile administrației publice locale pentru determinarea priorităților de dezvoltare teritorială;
e) verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului județean, ale consiliului local sau ale primarului;
f) asigură, împreună cu autoritățile și organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în condițiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregatire și interventie pentru situații de urgență;
g) dispune, în calitate de președinte al Comitetului județean pentru situații de urgență, măsurile care se impun pentru prevenirea și gestionarea acestora și folosește în acest sens sumele special prevăzute în bugetul propriu cu această destinație;
h) utilizează, in calitate de șef al protecției civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat și baza logistică de intervenție în situații de criză, în scopul desfășurării în bune condiții a acestei activități;
i) dispune măsurile corespunzatoare pentru prevenirea infracțiunilor și apărarea drepturilor și a siguranței cetățenilor, prin organele legal abilitate;
j) asigură realizarea planului de măsuri pentru integrare europeană;
k) dispune măsuri de aplicare a politicilor naționale hotărâte de Guvern și a politicilor de integrare europeană;
l) hotarăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituții similare din țară și din străinătate, în vederea promovarii intereselor comune;
m) asigură folosirea, în condițiile legii, a limbii materne în raporturile dintre cetățenii apartinând minorităților naționale și serviciile publice deconcentrate în unitățile administrativ-teritoriale în care aceștia au o pondere de peste 20%.
(2) Prefectul îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege și de celelalte acte normative, precum și însărcinările stabilite de Guvern.

Art. 20
Prefectul poate verifica măsurile întreprinse de primar sau de președintele consiliului județean în calitatea lor de reprezentanți ai statului în unitatea administrativ-teritorială și poate sesiza organele competente în vederea stabilirii măsurilor necesare, în condițiile legii.


  

Adauga un comentariu

Aboneaza-ma la comentarii

Editorial

PAROLE, PAROLE, PAROLE
scris de Pompiliu Comşa
PAMFLETE PE GAURA CHEII E groasă rău prin lume, dar noi pozăm în mutanți sălbatici conduși doar de ură, bolnavi de mârl(...)
citeste mai mult

Cele mai recente comentarii

  • Corb la corb nu-și scoate ochii. Oare?
  • CONSTANȚA - ITALIA CEA MICĂ
  • Corupția și crima în bandă organizată la facultatea de Alimentație si Turism (AT), secția IMIT (Ingineria și Managementul din Industria Turismului) de la Universitatea Transilvania din Brașov
  • Tânăr depistat cu materiale pirotehnice în lenjeria intimă la meciul F.C.V. Farul Constanța - C.S. Universitatea Craiova!
  • TIMPUL * Cenaclul Elitelor - VIOREL DINESCU